Eindejaarsborrel

Noteer vast in je agenda: alle actieve leden, fractie, bestuur en het campagneteam zijn welkom op de borrel op vrijdag 13 december 2019! Meer informatie volgt.