Levedigheid

Hilversum is een compacte stad met mooie woningen en monumenten, in een groene regio. Hilversum ligt midden tussen grote steden en heeft een centrumfunctie voor de regio. Deze kwaliteiten moeten we behouden en versterken door te investeren in de binnenstad, in creatieve ontmoetingsplekken en iedereen moet de gelegenheid hebben mee te doen. Door daarin te investeren gaat Hilversum meer leven, diverser en bruisender worden. Ook hard nodig om een sterke stad te blijven, die jongeren aan zich blijft binden.

In de binnenstad van Hilversum moeten cultuur en creativiteit meer zichtbaar worden, met meer ontmoetingsplaatsen. Leegstaande kantoren en winkelpanden krijgen nieuwe (soms vaker tijdelijke) functies, met voorrang voor wonen. GroenLinks wil de pleinen van de binnenstad centraal stellen, als motor voor ruimtelijke kwaliteit en reuring. Elk plein moet een eigen verblijfskwaliteit krijgen, zodat er als vanzelf meer ‘loop’ in het centrum ontstaat. Laten we beginnen met het Herenplein te positioneren als cultuurplein. Het stationsgebied wordt een ontmoetingsplaats voor creatieven, de Kerkbrink voor het ongedwongen ontmoeten. Het Langgewenst is het evenemententerrein met bioscoop en nieuwe woningen. Het centrum van Hilversum heeft een boost nodig: meer wonen, meer cultuur, meer leven, meer lokale economie.

Abonneren op RSS - Levedigheid