Zorgzaamheid

Duurzaam is niet alleen investeren in natuur en een prettige leefomgeving, het is ook investeren in elkaar en in je leven naar eigen inzicht kunnen leven. GroenLinks gaat ervan uit dat iedereen iets kan en wil en eigen verantwoordelijkheden oppakt. GroenLinks wil een gemeente die mensen zowel daartoe in staat stelt als ruimte biedt voor eigen oplossingen.

Inwoners centraal, niet instellingen met een zorgaanbod: dat noemen wij onttuttelen! Ook als het even tegenzit en aangewezen op hulp moeten inwoners zeggenschap houden. GroenLinks is daarom voor het persoonsgebonden budget als één van de middelen om mensen daartoe in staat te stellen. Inwoners zorgen gelukkig ook nog steeds voor elkaar, daar moeten we zuinig op zijn. Sterker, inwoners nemen steeds vaker zelf initiatieven, dat wil GroenLinks ondersteunen. Samenleven, samenredzaam in wijk en buurt.

Grote veranderingen op komst

Het Rijk gaat allerlei zaken rond jeugd, sociale zaken, zorg en welzijn naar de gemeente overdragen. Het enige dat we daarbij op dit moment zeker weten is dat er veel gaat veranderen. Bovendien worden deze taken overdragen met kortingen op het uitvoeringsbudget tot wel 25 %. GroenLinks denkt dat het goed is dat gemeenten verantwoordelijk worden, maar is bezorgd over wat de kortingen betekenen voor kwetsbare groepen. Welke keuzen we moeten maken gezien taken en budget, is nog niet helder.

De overheid kan niet elk probleem oplossen. Van groot belang is de zorg voor elkaar in buurt of wijk. Initiatieven om de zorg voor elkaar te versterken, hebben de steun van GroenLinks.

Abonneren op RSS - Zorgzaamheid