Frank Kool

Raadslid | Ruimtelijke ordening, Verkeer en vervoer, Natuur

"GroenLinks gaat voor het groen om Hilversum en wil dat het om meer draait dan geld. Ik ga mij hard maken voor het verminderen van leegstand en Hilversum als dé fietsstad van Nederland."

Wie is Frank

Kwaliteit van leven draait niet om de omvang van je bankrekening of je bezit, maar om de vrijheid tot expressie, harmonieus samenleven met elkaar en de natuur, acceptatie van verschillen en een kwalitatief goede leefomgeving. Ik gun het iedereen om zijn of haar talent te ontwikkelen, zodat je voor jezelf kunt zorgen met wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Overheidshandelen is van invloed op ons geluk. Dat motiveert me om met passie en volharding politiek actief te zijn.

Hier sta ik voor

Ik wil de kwaliteit van onze samenleving verbeteren. Met de nadruk op beter in plaats van meer. Dat komt samen in duurzaamheid. Het stoppen van de roofbouw op onze planeet, een eerlijke samenleving met gelijke kansen en waarin iedereen meedoet. Ik wil dat er een samenleving ontstaat die mensen opneemt en uitnodigt in plaats van buitensluit en afwijst. Het gaat bij de overheid te veel om de regels en te weinig om het doel. Hilversum klimaatneutraal maken is een grote uitdaging.