Mounir Fattal
GroenLinks Hilversum

Mounir Fattal

Algemeen Bestuurslid

Mijn naam is Mounir Fattal. Binnen het bestuur van GroenLinks afdeling Hilversum-Wijdemeren ben ik tussen 2015-2019 secretaris geweest. Ik ben nu algemeen bestuurslid met de taken helpen met het organiseren van activiteiten en voortrekker diversiteit. 

Kiezen voor GroenLinks is kiezen voor mijn idealen en mijn perspectief met mijn gezin voor de toekomst. Bij GroenLinks voel je je thuis, mensen denken zoals je gewend aan te horen en streven naar hetzelfde doel waar je ernaar uitkijkt. Je bent welkom in de club als mens en daarmee hoef je geen verklaring of motivatie af te leggen. Je afkomst, achtergrond en cultuur worden als iets bijzonders gezien, als verrijking voor ons allen. Bovendien ben je onder GroenLinks verzekerd van de toekomst van je kinderen, er wordt zowel lokaal als landelijk hard gewerkt aan een sociaal en duurzaam beleid.

Dat ik vluchteling ben geweest en nu inmiddels een Nederlandse burger ben geworden versterkt bij mij het besef hoe essentieel dat is. Je hoort helemaal erbij en je kunt zelf uitmaken wat je rol is en/of je(eventueel) bijdrage mag worden. Bovendien is GroenLinks de enige partij in Nederland die altijd de deur openzet voor vluchtelingen, het is bij ons iets principieels en daar ben ik trots op.

Bij VluchtelingenWerk coördineer ik als vrijwilliger samen met een collega het Taalcoachproject in Hilversum. We helpen de nieuwe burgers/inburgeraars bij het leren van de Nederlandse taal door ze te koppelen aan Nederlandse vrijwilligers(taalcoaches). Taal is de sleutel, zonder communicatie geen participatie en integratie. Vanuit GroenLinks hebben we initiatief genomen en zijn wij onder de naam van VluchtelingenWerk met dat project begonnen. Ons doel blijft het draagvlak voor vluchtelingen in Nederland verbreden.