Nieuws gefilterd op Fractie

We moeten meer bieden dan alleen zorg

Deze week besprak de gemeenteraad de Agenda jeugd 2019-2021 en de Agenda WMO-welzijn in de wijk. Kort gezegd kijken we naar de zorg en ondersteuning van jongeren en van alle anderen die een steuntje in de rug nodig hebben. Positief om te melden is er hierin een aantal miljoen extra in geïnvesteerd gaat worden. En dat is ook hard nodig, want geheel in lijn met de landelijk trend stijgen ook in Hilversum de uitgaven voor jeugdzorg en de WMO. Met de extra investering voorkomt de gemeente Hilversum tekorten en is er bovendien geld beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

Lees verder

GroenLinks: Bomenkap Anna’s Hoeve noodzakelijk kwaad

GroenLinks steunt de bomenkap op Anna’s Hoeve. Het is een noodzakelijk kwaad om een goede natuurverbinding te maken, waar flora en fauna veel profijt van zullen hebben. Bovendien worden er voor alle gekapte bomen nieuwe terug geplant. Er is dan ook geen goede reden om terug te komen op de eerder genomen besluiten, vindt GroenLinks.
“Natuurlijk voelt het gek om als GroenLinks vóór bomenkap te stemmen”, zegt raadslid Frank Kool. "Wij houden natuurlijk ook van bomen. Maar wat het de natuur uiteindelijk oplevert is zó waardevol, dat we geen twijfels hebben. Dit plan moet gewoon gerealiseerd worden." Door de natuurverbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de natuurgebieden ten noorden van Hilversum zal de variatie in diersoorten toenemen en zal de uitwisseling en gezondheid van diersoorten verbeteren. Dat dit goed werkt blijkt uit de vestiging van zeldzame diersoorten in het gebied na realisatie van de nabijgelegen natuurtunnel onder de A27.

Lees verder

Bomenkap Anna’s Hoeve noodzakelijk kwaad

GroenLinks steunt de bomenkap op Anna’s Hoeve voor meer en betere natuur in de regio. De kap is een noodzakelijk kwaad om een goede natuurverbinding te maken tussen de Utrechtse Heuvelrug en de natuurgebieden ten noorden van Hilversum. Door de natuurverbinding kan de variatie in diersoorten toenemen en de uitwisseling en gezondheid van diersoorten verbeteren. Dat dit goed werkt blijkt uit de vestiging van zeldzame diersoorten in het gebied na realisatie van de nabijgelegen natuurtunnel onder de A27 door.

Lees verder

(Weg)wijs in de energietransitie - blog van Lex van Waarden

In de Gemeenteraad van 18 september wordt de “Startnotitie Regionale Energie Strategie” (“RES”) vastgesteld. Een belangrijke stap om de afspraken in het Klimaatakkoord vorm te geven. Maar wat heb je er als burger aan? Tijdens zo’n vergadering in de prachtige raadzaal van het Raadhuis realiseer ik me dat een “Regionale Energie Strategie” voor velen ver van het bed is. Net als “warmte-kansen-kaart” en “wijkuitvoeringsplannen”…, waar de gemeente zich mee bezighoudt. Mooi hoor, maar wat heb je eraan als je cv-ketel bijna aan vervanging toe is?

Blog van Lex van Waarden, fractielid GroenLinks Hilversum

(Weg)wijs in de energietransitie - blog van Lex van Waarden

De kadernota van Hilversum 2020 is helemaal gericht op een levendig en sociaal Hilversum

De gemeenteraad heeft zich de afgelopen weken vooral beziggehouden met de zogeheten Kadernota. Dat is een soort inleiding op de begroting voor volgend jaar, die in het najaar wordt vastgesteld. In de Kadernota staat in grote lijnen hoe de budgetten in 2020 zullen worden verdeeld; daarom is het debat over de kadernota hét moment om nieuwe accenten aan te geven. Prioriteit krijgen het Sociaal Plein, het realiseren van diverse projecten en verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. Hiermee realiseren we een levendiger en socialer Hilversum!

GroenLinks stemt voor Kadernota 2020 in Hilversum