Nieuws gefilterd op Fractie

Jeugdzorg blijft een punt van zorg in Hilversum en Wijdemeren

Eén op de vier kinderen heeft een zorgvraag

Afgelopen donderdag 20 juni stonden GroenLinks Hilversum en GroenLinks-PvdA Wijdemeren stil bij de situatie in de jeugdzorg. Tijdens een discussieavond in de infoschuur (GNR) aan de Naarderweg hoorden we van enkele betrokken partijen hoe de jeugdzorg er in onze regio voor staat. O.a. Klaas Meijering (hoofd Bedrijfsvoering GGZ Fornhese), Marlies van Loon (bestuurder Youké) en Johan Vroegindeweij (directeur van samenwerkingsverband Unita) waren aangeschoven. Gesproken werd over investering vs. bezuiniging, afstemming tussen zorgverleners onderling en met gemeenten en de financieringssystematiek.

Lees verder

Uitreiking Groene Lintje 2019

Hilversumse Groene Lintje

Op 14 juni 2019 is het Groene Lintje uitgereikt. Dit gebeurt altijd rond wereldmilieudag aan mensen/organisaties/kleine bedrijfjes die zich onderscheiden voor hun inzet voor een duurzaam en groen Hilversum.

Deze mensen/organisaties worden door anderen genomineerd via bv. de Gooi en Eembode of bij GroenLinks Hilversum. De winnaars van 2019 zijn:

- Kindergemeenteraad
- Chiel van Eendenburg
- Toma van den Bosch

Lees verder

De Zeven Straatjes: Gemeenteraad heeft besluit genomen

Zeven straatjes hilversum stationsgebied impressie

Groen, betaalbaar wonen, duurzaam en met de menselijke maat:  thema’s die voor GroenLinks belangrijk zijn. In de Raadsvergadering van 29 mei 2019 is het stedenbouwkundig plan “De Zeven Straatjes” voor het Stationsgebied met een ruime meerderheid aangenomen. Hiermee is een belangrijke stap gezet om het gebied tussen station en centrum een bij Hilversum passende invulling te geven. Voor GroenLinks staat als een paal boven water dat draagvlak, ruimtelijke kwaliteit en verbinding van wezenlijk belang zijn bij de nieuwe inrichting van het Stationsgebied. Nu is er een mooie en belangrijke stap gezet richting een Hilversums Groen Welkom, gebaseerd op de GroenLinks-thema's.

Lees verder

Debat Jeugdzorg 20 juni in Hilversum/Wijdemeren

GroenLinks Hilversum en PvdA/GroenLinks Wijdemeren staan op donderdag 20 juni stil bij de situatie in de jeugdzorg. Sinds 2015 is deze zorg een taak van de gemeentes maar veel gemeenten worstelen met de hoge kosten en de kwaliteit van de zorg. Wat heeft vier jaar jeugdzorg bij gemeenten opgeleverd? En wat moet er in de toekomst gebeuren? Deelnemers aan het debat zijn onder andere  Cor Anneveldt (Hoofd Bedrijfsvoering GGZ Fornhese), Johan Vroegindeweij (directeur van samenwerkingsverband Unita) en Marlies van Loon (Bestuurder Youké).

Lees verder

Werkbezoek wonen en zorg door Tweede Kamerleden

Op 20 mei 2019 brachten vier Kamerleden van GroenLinks een bezoek aan Hilversum. Lisa Westerveld, Corinne Ellemeet, Wim-Jan Renkema en Paul Smeulders stelden zich, samen met een aantal beleidsmedewerkers en persoonlijke assistenten op de hoogte van een aantal woon/zorg projecten in Loenen en Hilversum. In die projecten wordt gekeken naar andere woonvormen, woonvormen die meer recht doen aan de huidige vraag van ouderen met meer of minder zorgbehoefte, zoals meergeneratiewoningen, buurtkamers en woonvormen voor inwoners met een psycho-geriatrische problematiek.  

Lees verder