Arjo Klamer

Oproep GroenLinks aan wethouder Klamer: ‘Stop met deze stadspas!’

GroenLinks is groot voorstander van de invoering van een stadspas waarmee minima in Hilversum makkelijker toegang krijgen tot voorzieningen. De manier waarop SP-wethouder Klamer de pas nu in wil voeren is volgens GroenLinks-raadslid Marleen Remmers echter totaal verkeerd. Daarom roept zij de wethouder op maar te stoppen met de invoering van deze pas.

‘Wij zijn van mening dat beleid en uitvoering van minimaregelingen een kerntaak is van de gemeente. Een stadspas is in onze ogen altijd primair een middel geweest om deze regelingen breder en makkelijker toegankelijk te maken, met als belangrijkste doel dat meer inwoners “mee kunnen doen” binnen onze samenleving’, aldus Remmers. ‘De pas die nu wordt ingevoerd is echter een soort Loyaliteitspas waarbij ondernemers klanten binden door hen voordeel te bieden naarmate er meer gekocht wordt. Dit kunnen wij niet ondersteunen. Het doel kan nooit zijn om inwoners van Hilversum met een laag inkomen meer te laten kopen. Daar hebben zij de financiële middelen gewoon niet voor.
 
De wethouder is nu al ruim een jaar bezig met de voorbereiding van de invoering van deze pas. Hij heeft zelf aangegeven dat dit misschien wel de grootste erfenis van dit college zal zijn. GroenLinks roept hem echter op om te stoppen met deze stadspas. Wij geven er de voorkeur aan om een nieuw college een nieuw plan te laten ontwikkelen. De huidige, door de Raad beschikbaar gestelde 3 ton, kan wat ons betreft daarvoor beschikbaar blijven en wij zouden dan opnieuw beginnen door het doel, een laagdrempelige voorziening voor de minima in Hilversum, vooraf helder te maken. Ons adagium daarbij is: ‘Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.’