Nieuws van Arie Poels

Het kabinet stelt gemeenten voor een onuitvoerbare en onrechtvaardige taak

Soms vraag je je af of men in Den Haag wel weet hoe het is in de Nederlandse gemeenten aan toe gaat? Dit had ik in de discussie rond de Participatiewet afgelopen week.
De Participatiewet werd in 2015 ingevoerd om mensen die naast de arbeidsmarkt blijven staan aan een baan te helpen. Vorige week publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een vernietigend rapport over deze wet. De wet, van het kabinet Rutte-II van VVD en PvdA, heeft er niet of nauwelijks toe geleid dat er meer mensen vanuit een uitkering of sociale werkplaats naar een gewone baan zijn doorgestroomd.

Lees verder

We moeten meer bieden dan alleen zorg

Deze week besprak de gemeenteraad de Agenda jeugd 2019-2021 en de Agenda WMO-welzijn in de wijk. Kort gezegd kijken we naar de zorg en ondersteuning van jongeren en van alle anderen die een steuntje in de rug nodig hebben. Positief om te melden is er hierin een aantal miljoen extra in geïnvesteerd gaat worden. En dat is ook hard nodig, want geheel in lijn met de landelijk trend stijgen ook in Hilversum de uitgaven voor jeugdzorg en de WMO. Met de extra investering voorkomt de gemeente Hilversum tekorten en is er bovendien geld beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

Lees verder

Jeugdzorg blijft een punt van zorg in Hilversum en Wijdemeren

Eén op de vier kinderen heeft een zorgvraag

Afgelopen donderdag 20 juni stonden GroenLinks Hilversum en GroenLinks-PvdA Wijdemeren stil bij de situatie in de jeugdzorg. Tijdens een discussieavond in de infoschuur (GNR) aan de Naarderweg hoorden we van enkele betrokken partijen hoe de jeugdzorg er in onze regio voor staat. O.a. Klaas Meijering (hoofd Bedrijfsvoering GGZ Fornhese), Marlies van Loon (bestuurder Youké) en Johan Vroegindeweij (directeur van samenwerkingsverband Unita) waren aangeschoven. Gesproken werd over investering vs. bezuiniging, afstemming tussen zorgverleners onderling en met gemeenten en de financieringssystematiek.

Lees verder

GroenLinks zeer verheugd over plannen voor stadspas

Politiek is soms een zaak van de lange adem. Al in de vorige collegeperiode heeft GroenLinks zich hard gemaakt voor de invoering van een stadspas om het minimabeleid te verbeteren. De stadspas is een kortingskaart of betaalpas, waarmee inwoners van Hilversum met een minimuminkomen producten of diensten kunnen betalen of korting kunnen krijgen op aankopen. In het coalitie-akkoord is opgenomen dat deze pas er daadwerkelijk gaat komen en afgelopen week werden de eerste plannen voor de invoering van deze pas gepresenteerd. De pas zal per 1 juli 2020 worden gelanceerd!

Lees verder