Nieuws van Frank Kool

Kleine Spoorbomen dicht voor autoverkeer: een goede zaak

GroenLinks heeft vóór het raadsvoorstel gestemd om de Kleine Spoorbomen te sluiten voor autoverkeer. Straks mogen alleen fietsers en voetgangers het spoor nog oversteken. Ook de klankbordgroep van buurtbewoners is vóór het weren van het autoverkeer. Daardoor wordt het een stuk veiliger op de kruispunten aan beide kanten van de spoorwegovergang. Bijkomstig voordeel: Ook de oversteek van de Groest naar de markt kan hierdoor straks een stuk veiliger worden, door het autoverkeer op de centrumring achter de markt om te leiden.

Lees verder

Laat GAD op blauwe diesel rijden!

Laat vuilniswagens van GAD op blauwe diesel rijden

GroenLinks heeft samen met Hart voor Hilversum, D66 en Hilversums Belang de gemeenteraadvergadering van 13 december jl. voorgesteld om al het gemeentelijk huisvuil voortaan CO2-arm op te halen. Dat kan door de vrachtauto's van het GAD (Gezamenlijke Afvalstoffen Dienst) op blauwe in plaats van fossiele diesel te laten rijden.

Lees verder

Eindelijk Gastvrij fietsparkeren in Centrum Hilversum

GroenLinks en ChristenUnie Hilversum organiseerden vanaf 2015 elke december maand een actie om fietsers in deze koude en druiligere maand te belonen. Dit deden we in reactie op het autovriendelijke beleid van het vorige college VVD-D66-CDA-SP. Het college verstrekte gedurende de economische crisis in 2015 parkeerkortingsbonnen aan automobilisten, om het winkelbezoek in het centrum te bevorderen. GroenLinks en ChristenUnie vonden dat geen goed beleid. Bevorderen van centrumbezoek met de auto maakt het centrum niet aantrekkelijker of beter bereikbaar. Het vergroot de problemen juist.

Lees verder

GroenLinks: Bomenkap Anna’s Hoeve noodzakelijk kwaad

GroenLinks steunt de bomenkap op Anna’s Hoeve. Het is een noodzakelijk kwaad om een goede natuurverbinding te maken, waar flora en fauna veel profijt van zullen hebben. Bovendien worden er voor alle gekapte bomen nieuwe terug geplant. Er is dan ook geen goede reden om terug te komen op de eerder genomen besluiten, vindt GroenLinks.
“Natuurlijk voelt het gek om als GroenLinks vóór bomenkap te stemmen”, zegt raadslid Frank Kool. "Wij houden natuurlijk ook van bomen. Maar wat het de natuur uiteindelijk oplevert is zó waardevol, dat we geen twijfels hebben. Dit plan moet gewoon gerealiseerd worden." Door de natuurverbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de natuurgebieden ten noorden van Hilversum zal de variatie in diersoorten toenemen en zal de uitwisseling en gezondheid van diersoorten verbeteren. Dat dit goed werkt blijkt uit de vestiging van zeldzame diersoorten in het gebied na realisatie van de nabijgelegen natuurtunnel onder de A27.

Lees verder

Bomenkap Anna’s Hoeve noodzakelijk kwaad

GroenLinks steunt de bomenkap op Anna’s Hoeve voor meer en betere natuur in de regio. De kap is een noodzakelijk kwaad om een goede natuurverbinding te maken tussen de Utrechtse Heuvelrug en de natuurgebieden ten noorden van Hilversum. Door de natuurverbinding kan de variatie in diersoorten toenemen en de uitwisseling en gezondheid van diersoorten verbeteren. Dat dit goed werkt blijkt uit de vestiging van zeldzame diersoorten in het gebied na realisatie van de nabijgelegen natuurtunnel onder de A27 door.

Lees verder