Nieuws van Stan Poels

(Sociale) woningbouw in Wijdemeren

In de Woonvisie 2016-2020 van de gemeente Wijdemeren lezen we de volgende tekst:
“De woningvoorraad in onze gemeente is eenzijdig samengesteld. In alle kernen bestaat het overgrote deel (70%) van de woningvoorraad uit koopeengezinswoningen. Aan dit type woningen (met name tussenwoningen) tussen € 200.000,- en € 300.000,- bestaat een overschot.
De grootste behoefte bevindt zich aan de onderkant van de woningmarkt: goedkope koopwoningen en huurappartementen. Bij woningtoevoegingen geldt dat we niet méér van hetzelfde willen toevoegen, maar zo veel mogelijk die segmenten willen toevoegen die de woningvoorraad meer divers en toekomstbestendig maken. Dit betekent dat in de nieuwbouwprogramma’s het aandeel betaalbare en gestapelde bouw omhoog gaat”.

Lees verder

Duurzaamheidsbeleid in Wijdemeren: ambities maar geen geld

In de gemeente Wijdemeren is in 2018 de “Duurzaamheidagenda 2018-2021” vastgesteld. Een keurige notitie met ambities op het terrein van vermindering van de CO2-uitstoot, van de opwekking van energie en van energiebesparing , het bevorderen van de circulariteit, klimaataanpassing en mobiliteit. Als fractie PvdA-Groen Links hebben we dan ook ingestemd met deze agenda. Daarbij hebben we direct opgemerkt dat de financiële middelen om dit beleid mogelijk te maken grotendeels ontbreken.

Lees verder