Nieuws

Machtsspel bedreigt jongerenhuisvesting Schoolstraat

In Hilversum lopen de wachttijden voor jongeren die een huurwoning willen steeds verder op. GroenLinks vindt dit onacceptabel, de woningnood onder jongeren is enorm. Op de hoek Koninginneweg - Schoolstraat staan al heel lang nieuwe jongerenwoningen gepland. De realisatie wordt nu ernstig bedreigd door een machtsspel tussen de grondeigenaar en de gemeente. GroenLinks vindt dat de situatie te complex dreigt te worden en organiseert daarom maandag 14 december een rondleiding ter oriëntatie.

Lees verder

Hilversum: fietsgevaarlijk!

GroenLinks eist onmiddellijke stopzetting van de bouw aan de Herenstraat en terugplaatsing van de bouwhekken zodat er weer veilig fiets- en voetgangersverkeer mogelijk is.

Lees verder

GroenLinks is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010!

Meer ambitie voor een duurzaam Hilversum dat zuinig is op het groen. Meer kwaliteit van wonen voor jongeren en ouderen. Zorg voor meer kinderopvang. Het zijn opdrachten waar een nieuwe ploeg voor GroenLinks in Hilversum werk van gaat maken. De ledenvergadering van GroenLinks gaf het afgelopen donderdag mee. De leden stelden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vast. GroenLinks is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart volgend jaar in Hilversum!

Lees verder

Voorstel Leegstandscoach GroenLinks warm ontvangen

Het voorstel van de GroenLinks fractie Hilversum om meer te doen aan de bestrijding van leegstand is door de gemeenteraad goed ontvangen. GroenLinks vindt vooral de negatieve maatschappelijke effecten niet te verdragen voor een gemeente waar de ruimtenood zo groot is als in Hilversum.

Lees verder

Lokale klimaatconferentie in Hilversum dankzij motie GroenLinks

Een motie van GroenLinks waarin de gemeente Hilversum werd opgeroepen om een lokale klimaatconferentie te organiseren is afgelopen woensdag 11 november aangenomen in de gemeenteraad. De conferentie is een ontmoeting tussen de gemeente, ondernemers en woningbouwcorporaties. Met de top krijgt het klimaatbeleid van Hilversum een flinke boost. De conferentie zal voor juni 2010 plaatsvinden. Tijdens de conferentie moet worden onderzocht op welke manier de aanwezigen met klimaat bezig zijn en hoe ze elkaar daarbij kunnen ondersteunen. Ook is het de bedoeling dat er wordt nagedacht over samenwerking in innovatieve projecten die binnen de gemeente kunnen worden uitgevoerd.

Lees verder