Nieuws

GroenLinks is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010!

Meer ambitie voor een duurzaam Hilversum dat zuinig is op het groen. Meer kwaliteit van wonen voor jongeren en ouderen. Zorg voor meer kinderopvang. Het zijn opdrachten waar een nieuwe ploeg voor GroenLinks in Hilversum werk van gaat maken. De ledenvergadering van GroenLinks gaf het afgelopen donderdag mee. De leden stelden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vast. GroenLinks is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart volgend jaar in Hilversum!

Lees verder

Voorstel Leegstandscoach GroenLinks warm ontvangen

Het voorstel van de GroenLinks fractie Hilversum om meer te doen aan de bestrijding van leegstand is door de gemeenteraad goed ontvangen. GroenLinks vindt vooral de negatieve maatschappelijke effecten niet te verdragen voor een gemeente waar de ruimtenood zo groot is als in Hilversum.

Lees verder

Lokale klimaatconferentie in Hilversum dankzij motie GroenLinks

Een motie van GroenLinks waarin de gemeente Hilversum werd opgeroepen om een lokale klimaatconferentie te organiseren is afgelopen woensdag 11 november aangenomen in de gemeenteraad. De conferentie is een ontmoeting tussen de gemeente, ondernemers en woningbouwcorporaties. Met de top krijgt het klimaatbeleid van Hilversum een flinke boost. De conferentie zal voor juni 2010 plaatsvinden. Tijdens de conferentie moet worden onderzocht op welke manier de aanwezigen met klimaat bezig zijn en hoe ze elkaar daarbij kunnen ondersteunen. Ook is het de bedoeling dat er wordt nagedacht over samenwerking in innovatieve projecten die binnen de gemeente kunnen worden uitgevoerd.

Lees verder

Goed openbaar vervoer voor Hilversum

GroenLinks vindt goed openbaar vervoer in Hilversum van het grootste belang. Zij had zich daarom goed voorbereid op de discussie van 14 oktober jl. waarin de aanbesteding van het Openbaar Vervoer door de provincie Noord Holland aan de orde was. GL pleitte ondermeer voor het verkleinen van de maximale loopafstand van 400 naar 200 meter tussen bushaltes en verzorgings-/ en verpleeghuizen. Meer aandacht voor de problematiek van de vergrijzing. Betere afstemming tussen concessiegebieden (Utrecht, Noord Holland en Flevoland) en meer ruimte voor schone innovatieve uitvindingen. Ook pleitte zij voor een grotere inbreng van gemeente gedurende de uitvoering en evaluatie van concessies.

Lees verder

Jan Kastje lijsttrekker

De ledenvergadering van GroenLinks heeft gisteravond Jan Kastje gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Hilversum. Hij heeft een brede politieke ervaring onder andere als lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. Jan Kastje wil het groen en de openheid om Hilversum behouden. Maar dat vraagt volgens hem juist daarom meer aandacht en inzet voor de kwaliteit van de bestaande stad.

Lees verder