Wie is Dirk

Sinds 2000 woon ik, met vrouw en 2 kinderen, in Ankeveen, een veendorp in Wijdemeren. Ik ben zelfstandig architect en heb mijn kantoor in Bussum. Van 2010 tot en met 2018 ben ik fractie assistent geweest voor GroenLinks Wijdemeren. Na de gemeentelijke verkiezingen in 2018, heb deze functie overgedragen en ben toegetreden tot het bestuur, eerst als bestuurslid Wijdemeren en sinds 2019 ook als penningmeester.

Hier sta ik voor

Wij leven in een tijd van ongekende mogelijkheden. Binnen enkele jaren kunnen we waarschijnlijk een ruimtereis maken, vlees kan worden gekweekt in fabrieken en sommigen van ons brengen meer tijd door in een virtuele wereld dan in de reële. Technologie heeft ons ontegenzeggelijk welvaart en comfort gebracht, maar tegelijk raken we steeds meer ontkoppeld van onze oorsprong. Niets heeft zoveel schoonheid, kracht en dynamiek als de bron van ons leven: de planeet waarop we wonen.

De aarde raakt uitgeput door onze enorme vraag naar energie en grondstoffen. De ongelijkheid tussen mensen neemt toe. Ik weet geen directe oplossing voor deze problemen, maar ik volg mijn groen-rode hart. Laten we beginnen met respect voor mens, dier en de aarde. Vanuit de waardering van alles om ons heen kunnen we oplossingen bedenken die ons in balans brengen met onze natuurlijke oorsprong. Dit is mijn belangrijkste overtuiging, respect voor de aarde en alles wat er op leeft. Als we bovendien respectvol met elkaar omgaan, kunnen we ook een gebalanceerde samenleving bouwen waarin we met elkaar leven en niet tegenover elkaar.