GroenLinks vindt dat Hilversummers zélf centraal moeten staan in een zorgzame stad, dus niet de instelling en met een zorgaanbod. Veel inwoners zorgen voor elkaar, daar moeten we zuinig op zijn. Sterker, inwoners nemen steeds vaker zelf het initiatief: ze runnen samen het buurthuis of kopen samen zorg in. GroenLinks wil dat van harte ondersteunen. Maar wie dat niet zelf kan verdient aandacht en een steuntje in de rug.

Welzijnswerk is in deze ‘participatiesamenleving’ van enorme waarde. Voor het voorkomen van problemen, voor ouderen en mantelzorgers, voor ontmoetingsplaatsen en ondersteuning in wijken en buurten. Daarom kiest GroenLinks voor een verruiming van het welzijnsbudget.

Een ‘Hilversums model’ in de bijstand, uitgaande van wat mensen wél kunnen. Een sociale bijstand zorgt voor meer zelfredzaamheid en leidt uiteindelijk beter naar werk. Kijk welke regels goed werken en welke niet. Experimenteer met begeleiden naar werk. Maak tijdelijk – of deeltijdwerken vanuit een uitkering gemakkelijker. Invoering van een Hilversumpas, een kortingspas voor inwoners van de gemeente. Voor ieder toegankelijk en voor mensen met een minimuminkomen gratis.