Sterke regio

De regio, en dus ook Hilversum, moet daarop voortbouwen door sámen op te trekken waar het gaat om landschap, duurzaamheid, bereikbaarheid, werkgelegenheid, wonen en zorg voor onze inwoners. GroenLinks wil dat Hilversum onderdeel wordt van een gemeentelijke herindeling die bijdraagt aan een oplossing voor die gezamenlijke opgaven.

Een herindeling waar de inwoners bij betrokken worden, met een herkenbaar dorpen- en kernenbeleid. Een nieuwe gemeente waardoor we sterker staan in de dialoog met de grote steden om ons heen, sterker in Den Haag en in Brussel.