Veiligheid

Levendigheid kan niet zonder veiligheid. Maar GroenLinks vindt dat dat niet mag leiden tot nóg meer repressie en cameratoezicht. Vrijheid en privacy zijn ons ook wat waard! Met goede handhaving en inzet van bewezen effectieve instrumenten heeft de gemeente voldoende middelen in handen om overlast en geweld tegen te gaan. Het veiligheidsgevoel kan verbeteren door een betere inrichting van de openbare ruimte en een ketenaanpak in en met de horeca.