Moet het project 'Onder de Pannen' (waarbij economisch daklozen woonruimte huren bij particulieren) ook in Hilversum worden ingevoerd? De Hilversumse fractie van GroenLinks vraagt aan het college van burgemeester en wethouders om in ieder geval te onderzoeken of dit haalbaar is.

In Amsterdam en Zaanstad hebben economisch daklozen - mensen uit de middenmoot van de samenleving die door een flinke tegenslag geen huis meer hebben - al de mogelijkheid om betaalbare woonruimte te huren bij particulieren.

De verhuurders zijn vaak mensen met een sociale huurwoning, vaak ook alleenstaand. Maar ook anderen kunnen hun woonruimte aan economisch daklozen verhuren in het kader van het project van vrijwilligersorganisatie De Regenboog Groep.

Het project is bedoeld voor een nieuwe groep daklozen, niet verslaafd of met een psychiatrische aandoening, maar zonder een goed sociaal netwerk dat hen kan opvangen. Het zijn mensen die door verlies van een baan of door scheiding op straat terecht komen. Het doel van het project is om mensen snel onderdak te bieden, zodat zij niet verder afglijden en afhankelijk raken van hulpverlening en dure nachtopvang.

Het project biedt een snelle en betaalbare, maar tijdelijke, oplossing voor de tienduizenden economisch daklozen in Nederland, aldus GroenLinks-raadslid Frank Kool. "En het mes snijdt aan twee kanten: de verhuurders zijn vaak alleenstaanden die door het verhuren van woonruimte uit een sociaal isolement worden gehaald. De huurinkomsten worden niet ingehouden op hun uitkering of huurtoeslag."