Standpunten

Standpunten

Zorgzaamheid

Duurzaam is niet alleen investeren in natuur en een prettige leefomgeving, het is ook investeren in elkaar en in je leven naar eigen inzicht kunnen leven. GroenLinks gaat ervan uit dat iedereen iets kan en wil en eigen verantwoordelijkheden oppakt. GroenLinks wil een gemeente die mensen zowel daartoe in staat stelt als ruimte biedt voor eigen oplossingen.

Inwoners centraal, niet instellingen met een zorgaanbod: dat noemen wij onttuttelen! Ook als het even tegenzit en aangewezen op hulp moeten inwoners zeggenschap houden. GroenLinks is daarom voor het persoonsgebonden budget als één van de middelen om mensen daartoe in staat te stellen. Inwoners zorgen gelukkig ook nog steeds voor elkaar, daar moeten we zuinig op zijn. Sterker, inwoners nemen steeds vaker zelf initiatieven, dat wil GroenLinks ondersteunen. Samenleven, samenredzaam in wijk en buurt.

Grote veranderingen op komst

Het Rijk gaat allerlei zaken rond jeugd, sociale zaken, zorg en welzijn naar de gemeente overdragen. Het enige dat we daarbij op dit moment zeker weten is dat er veel gaat veranderen. Bovendien worden deze taken overdragen met kortingen op het uitvoeringsbudget tot wel 25 %. GroenLinks denkt dat het goed is dat gemeenten verantwoordelijk worden, maar is bezorgd over wat de kortingen betekenen voor kwetsbare groepen. Welke keuzen we moeten maken gezien taken en budget, is nog niet helder.

De overheid kan niet elk probleem oplossen. Van groot belang is de zorg voor elkaar in buurt of wijk. Initiatieven om de zorg voor elkaar te versterken, hebben de steun van GroenLinks.

Duurzaamheid

Een groene stad en een duurzame stad. Voor GroenLinks zijn dat meer dan mooie woorden. Het zijn de hoekstenen van ons beleid: Hilversum is en blijft die prachtige mediastad in het groen. Nieuwbouw komt vooral in de binnenstad, duurzaam, met kwaliteit en meer groen. Dankzij ‘ons’ 1000-bomenplan wordt de stad de komende jaren nóg groener. Ook de regio krijgt wat ons betreft een stevige groene impuls, waaronder meer geld voor ons aller Goois Natuurreservaat. Want groen is niet alleen mooi, het is ook hard nodig om stad en dorp te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Een groene toekomst is een duurzame toekomst. Alles wat we doen moet zoveel mogelijk klimaatneutraal worden. Moeilijk, maar mogelijk. En steeds vaker rendabel. GroenLinks wil dat de gemeente daarin het voortouw neemt. Maak het Raadhuis tot een voorbeeld, een icoon voor duurzame monumenten! En steun alle Hilversummers om hun woningen energiezuinig te maken, want duurzaamheid gaat ons allemaal aan en moet iets van de hele stad worden. GroenLinks wil dat Hilversum als duurzame gemeente een voorbeeld wordt voor het hele land.

Levedigheid

Hilversum is een compacte stad met mooie woningen en monumenten, in een groene regio. Hilversum ligt midden tussen grote steden en heeft een centrumfunctie voor de regio. Deze kwaliteiten moeten we behouden en versterken door te investeren in de binnenstad, in creatieve ontmoetingsplekken en iedereen moet de gelegenheid hebben mee te doen. Door daarin te investeren gaat Hilversum meer leven, diverser en bruisender worden. Ook hard nodig om een sterke stad te blijven, die jongeren aan zich blijft binden.

In de binnenstad van Hilversum moeten cultuur en creativiteit meer zichtbaar worden, met meer ontmoetingsplaatsen. Leegstaande kantoren en winkelpanden krijgen nieuwe (soms vaker tijdelijke) functies, met voorrang voor wonen. GroenLinks wil de pleinen van de binnenstad centraal stellen, als motor voor ruimtelijke kwaliteit en reuring. Elk plein moet een eigen verblijfskwaliteit krijgen, zodat er als vanzelf meer ‘loop’ in het centrum ontstaat. Laten we beginnen met het Herenplein te positioneren als cultuurplein. Het stationsgebied wordt een ontmoetingsplaats voor creatieven, de Kerkbrink voor het ongedwongen ontmoeten. Het Langgewenst is het evenemententerrein met bioscoop en nieuwe woningen. Het centrum van Hilversum heeft een boost nodig: meer wonen, meer cultuur, meer leven, meer lokale economie.