Dit willen we de komende jaren bereiken:

  • Samen met bewoners, verenigingen en bedrijven gaan we aan de slag om onze eigen leefomgeving zo groen mogelijk te maken. In de openbare ruimte komen ‘Tiny Forests’ om de biodiversiteit te vergroten. Voor elke boom die gekapt moet worden wegens ziekte of nieuw- bouw planten we 2 nieuwe bomen terug.
  • Volwassen en gezonde bomen met een stamdikte van 20 cm of meer mogen niet meer zonder vergunning worden gekapt. Dat geldt voor particulieren, maar ook voor bedrijven en de gemeente. Waar het velbeleid is afgeschaft, voeren we het weer in.
  • We stimuleren groene tuinen, want die zorgen voor een hittebestendig Hilversum en een goede afwatering. Tuinbestrating wordt ontmoedigd en waar dat kan beperkt. We geven ruim baan aan manieren om water op te vangen en hittestress te verminderen, zoals infiltratiekratten, wadi’s en groene daken.
  • GroenLinks wil dat het vliegveld Hilversum op termijn gesloten wordt. Om dat te bereiken wordt de huidige concessie opengebroken of niet verlengd. Na sluiting wordt de grond gebruikt voor natuur en schone energiewinning.
  • Om het bouwen van woningen gemakkelijker te maken wordt de parkeernorm drastisch verlaagd. Waar mogelijk geven we voetgangers, fietsers en groen meer ruimte door het parkeren in de openbare ruimte terug te dringen.
  • Met GNR en andere natuurorganisaties werken we aan meer stilte- en rustgebieden in de natuur rond Hilversum. GroenLinks wil dat stevig wordt opgetreden tegen respectloos gedrag in de natuur, zoals loslopende honden, mountainbiken buiten de paden en het dumpen van afval.
  • We zorgen goed voor dieren. Aandachtspunten zijn dierenwelzijn bij evenementen en grotere prioriteit voor de bestrijding van dierenverwaarlozing en dierenmishandeling.