Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen met behulp van actieve leden die vanaf maart 2021 hebben meegedacht over onze ambities voor de komende periode. We hebben een visie op hoe wij Hilversum verder klaar maken voor de toekomst. Verduurzaming, vrijheid, wonen en de bruisende stad zijn belangrijke onderwerpen.