Dit willen we de komende jaren bereiken:

 • Het culturele leven in Hilversum heeft de afgelopen jaren door de coronacrisis een moeilijke periode doorgemaakt, evenals de lokale sport. De komende jaren staan in het teken van
 • een revitalisering van de lokale cultuur- en sportsector tot het niveau van vóór de crisis en liefst daarboven. De gemeente zal daarbij op alle mogelijke manieren helpen en stimuleren.
 • De ontwikkeling van de Kerkbrink tot cultuur- en mediaplein wordt de komende jaren voortgezet, te beginnen met de verhuizing van de bibliotheek naar de Gooische Brink. Een proef met mediagerelateerde programmering op het plein zelf, door Museum Hilversum, de bibliotheek en Beeld en Geluid, zal scherp worden geëvalueerd. Pas daarna wordt besloten over een eventuele herinrichting van het plein.
 • Lokale ondernemers hebben de afgelopen jaren zware klappen gehad als gevolg van de coronacrisis. Levensvatbare Hilversumse ondernemingen die ondanks het economisch herstel ook de komende jaren extra hulp nodig hebben om er weer bovenop te komen, moeten kunnen rekenen op een welwillende basishouding van de gemeente.
 • Voortbouwend op haar groene karakter ontwikkelt Hilversum zich tot broedplaats voor startende bedrijven op het gebied van duurzaamheid en milieu, door een actief wervingsbeleid en door stimulering van die bedrijvigheid via lokale en regionale ontwikkelingsfaciliteiten.
 • Media, ICT en de gezondheids- zorg zijn sterke sectoren in de Hilversumse economie, die zor- gen voor veel werkgelegenheid. De gemeente blijft zich energiek inzetten voor behoud en versterking van deze sectoren door te zorgen voor een goed vestigingsklimaat en woningen voor hun medewerkers.
 • Het Mediapark krijgt de ruimte om zich verder te ontwikkelen tot een high-tech campus met werken, wonen en verblijfsfaciliteiten.
 • Met winkeliersverenigingen en de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland maken we duidelijke afspraken over afvalscheiding, duurzame logistiek en maatregelen om energieverspilling (zoals in geval van terrasverwarming, open winkelpuien) tegen te gaan.
 • Voor een gezonde, beperkte groei van de lokale economie wordt ruimte gemaakt door herinrichting en intensivering op bestaande werklocaties, op nieuwe werklocaties in bijvoorbeeld Arenapark, Circusterrein en Stationsgebied en door leegstand in het centrum te herbestemmen als kleinschalige werklocaties die de omgeving niet belasten.
 • Wij werken graag samen met onze buurgemeenten. Zolang er geen zicht is op een Gooise gemeentelijke herindeling, is de Regio Gooi- en Vechtstreek de organisatie om die samenwerking vorm te geven. Omdat deze organisatie steeds belangrijker wordt, is het nodig dat de democratische controle de komende raadsperiode beter wordt geregeld.
 • Nieuwe duurzame ideeën en sociale activiteiten ontstaan daar waar mensen elkaar ontmoeten. Daarom zorgen we op een flexibele wijze voor voldoende ontmoetingsplaatsen in de samenleving en ondersteunen we maatschappelijke initiatieven, buurthuizen en wijkcentra. Zo stimuleren we duurzame en sociale initiatieven vanuit de samenleving.