Dit willen we de komende jaren bereiken:

  • Werk is belangrijk voor ons welzijn. Het is de beste manier om mee te doen in onze maatschappij. Maar als betaald werk niet haalbaar is, stoppen we met de zinloze sollicitatieplicht. Mantelzorgers in de bijstand, bijvoorbeeld, krijgen vrijstelling van de sollicitatieplicht.
  • Het stopzetten van de instroom in de Wet sociale werkvoorziening (WSW) is in Hilversum slecht uitgepakt. In deze regio is nauwelijks praktisch (geschoold) werk beschikbaar. Mensen die voorheen onder de Wajong of de WSW zouden vallen, zitten nu noodgedwongen thuis zonder zicht op werk. We zorgen ervoor dat we deze mensen passende activiteiten aanbieden.
  • Media, ICT en de gezondheids- zorg zijn sterke sectoren in de Hilversumse economie, die zor- gen voor veel werkgelegenheid. De gemeente blijft zich energiek inzetten voor behoud en versterking van deze sectoren door te zorgen voor een goed vestigingsklimaat en woningen voor hun medewerkers.
  • Het Mediapark krijgt de ruimte om zich verder te ontwikkelen tot een high-tech campus met werken, wonen en verblijfsfaciliteiten.
  • Lokale ondernemers hebben de afgelopen jaren zware klappen gehad als gevolg van de coronacrisis. Levensvatbare Hilversumse ondernemingen die ondanks het economisch herstel ook de komende jaren extra hulp nodig hebben om er weer bovenop te komen, moeten kunnen rekenen op een welwillende basishouding van de gemeente.
  • Voortbouwend op haar groene karakter ontwikkelt Hilversum zich tot broedplaats voor startende bedrijven op het gebied van duurzaamheid en milieu, door een actief wervingsbeleid en door stimulering van die bedrijvigheid via lokale en regionale ontwikkelingsfaciliteiten.
  • Met winkeliersverenigingen en de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland maken we duidelijke afspraken over afvalscheiding, duurzame logistiek en maatregelen om energieverspilling (zoals in geval van terrasverwarming, open winkelpuien) tegen te gaan.
  • Voor een gezonde, beperkte groei van de lokale economie wordt ruimte gemaakt door herinrichting en intensivering op bestaande werklocaties, op nieuwe werklocaties in bijvoorbeeld Arenapark, Circusterrein en Stationsgebied en door leegstand in het centrum te herbestemmen als kleinschalige werklocaties die de omgeving niet belasten.