Dit willen we de komende jaren bereiken:

  • De teller van Heller loopt door! In de komende 4 jaar worden er 1500 nieuwe woningen in Hilversum gerealiseerd.
  • Bestaande woonruimte kan beter worden benut. We stimuleren wonen boven winkels, om de woningnood tegen te gaan en winkelstraten levendig te houden. Om dat te bereiken passen we de parkeernorm aan.
  • In en om het centrum wordt opnieuw ingezet op het bouwen van één- en tweepersoonswoningen, juist ook voor de middeninkomens die Hilversum zo hard nodig heeft. Waar nodig gaat de parkeernorm omlaag. We zetten vol in op woningbouw op het Circusterrein.
  • Nieuwbouw mag geen schade aan natuurgebieden opleveren. Als er gebouwd wordt voor men- sen, dan doen we dat natuurinclusief. Zo wordt er ook gezorgd voor meer groen en biodiversiteit. Woningbouw mag niet leiden tot extreem veel overlast van geluid of verkeer. We geven geen ontheffingen meer af voor het overschrijden van de normen voor geluidsoverlast.
  • Alle nieuwbouw bestaat voor ten minste 33% uit duurzame sociale huurwoningen en 50% woningen in het middensegment (koop en huur) ten be- hoeve van doorstroming. Het aandeel sociale huurwoningen van de totale woningvoorraad blijft minimaal op peil.
  • We voeren een zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding in voor nieuwe koopwoningen. We stellen een huurplafond en een maximale huurstijging in voor nieuwe huurwoningen in de vrije sector, als de landelijke proef wordt beëindigd. Wanneer het wettelijk mogelijk is voeren we ook voor bestaande woningen een zelfbewoningsplicht in.
  • Om de woningnood op korte termijn te verlichten zorgen we waar mogelijk voor tijdelijke woningen. We stimuleren het ombouwen van leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden tot woningen. We vinden voldoende huisvesting voor specifieke doel- groepen belangrijk: asielzoekers, wonen met begeleiding, wonen met zorg, woonwagenbewoners.
  • Voor het verhuren van een woning of kamer voeren we een vergunningsplicht in. Wie huurders uitbuit, niet zorgt voor fatsoenlijke woonomstandigheden of discrimineert bij het toelaten van huurders, verliest zijn of haar vergunning.