Rijksgelden voor wonen, werken, voorzieningen en bereikbaarheid worden in onze regio verdeeld via de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Als Sleutelgebied zit je bij die gesprekken vooraan aan tafel. Daar is wat GroenLinks betreft helemaal niets mis mee. Hilversum is geen dorp, geen fort of eiland. Hilversum is met ruim 90.000 inwoners hét centrum van de Gooi en Vechtstreek. En onderdeel van de Metropool Regio Amsterdam. Die positie erkennen getuigt naar mijn mening van zelfbewustzijn en biedt nu en in de toekomst belangrijke kansen bij wonen, werken en mobiliteit.

In gesprek

Komende maanden pakken we - mede dankzij het Burger Initiatief Voorstel - het gesprek over de toekomst van Hilversum weer op. Ik kijk uit naar die gesprekken. En vertrouw erop dat we allemaal verder durven te kijken dan onze eigen achtertuin. Zodat we samen tot een integrale, breed gedragen visie komen.

De discussie over de 10.000 woningen ging afgelopen maanden een geheel eigen leven leiden. Dat is jammer, want het leidde af van de opgaven die er wel degelijk liggen in Hilversum, zoals het enorme tekort aan betaalbare woningen. En van de kansen die er liggen om bestaande kwaliteiten van Hilversum te behouden, te versterken en uit te bouwen.

Samen in gesprek gaan vraagt om wederzijds vertrouwen. Vraagt om luisteren naar elkaar en een constructieve houding. Vraagt om het lef om keuzes te maken, ook wanneer die niet helemaal in je eigen straatje liggen.

Woningen

De ruimtelijke kwaliteit van Hilversum ('dé Tuinstad van Nederland’) is groot, de natuur rond Hilversum is prachtig. Dat willen we graag zo houden. Tegelijkertijd hoop ik dat we tussen nu en 2040 niet alleen maar veel vergaderen en discussiëren maar vooral ook daadwerkelijk woningen gaan bouwen. En niet zo’n beetje ook, wat GroenLinks betreft.

Ik heb daarom afgelopen jaar gepleit voor een hoogbouwvisie. Niet omdat er hoge woontorens moeten komen. Maar juist om zorgvuldig te kijken en met elkaar te beslissen waar het wél en waar het níet wat hoger kan.

GroenLinks gunt de jongere, de docent, de verpleger en de politieman een betaalbare woning in Hilversum. Bijvoorbeeld op het Circusterrein. GroenLinks gunt de senior een geschikt levensloopbestendig appartement. Met doorstroming op de woningmarkt als gevolg.

GroenLinks gunt de Hilversummer een leuke baan op fietsafstand. En een elektrische deelauto om de hoek. GroenLinks gunt de Hilversummers in 2040 een duurzame, sociale en levendige tuinstad.

Samen bouwen

Ik spreek de hoop uit dat we in 2040 geen onbereikbaar en onbetaalbaar slapend tuindorp zijn geworden maar een prachtige bruisende, groene tuinstad. Omdat we het lef hadden om samen te bouwen aan Hilversum.