Beste Jacqueline,

Dankjewel voor jouw open brief aan mij! Ik voel me vereerd, al realiseer ik me dat de verkiezingen er wel iets mee te maken zullen hebben. “Doen wat is afgesproken, dat is wat we van je vragen, van GroenLinks vragen.” Terecht! En dat doet GroenLinks dan ook al jaren, en ik nu twee jaar als wethouder: onze inzet en ambities waar maken, zeker op het onderwerp wonen.

Die afspraken en ambities zijn vier jaar geleden helder verwoord in het coalitieprogramma en maken we als college ook waar:

  • We realiseren meer dan 33% sociale woningbouw en hebben de ambitie voor de omvang van de sociale woningvoorraad tussentijds verhoogd (van stabilisatie naar groei);
  • Nadat er jarenlang vrijwel niet in het middeldure huursegment is gebouwd, gebeurt dat nu in forse hoeveelheden, met als doel 50% van de nieuwbouw;
  • Er is een doelgroepenverordening vastgesteld en ook in anterieure overeenkomsten borgen we (privaat-rechtelijk) dat deze woningen ook beschikbaar blijven als sociaal en middelduur;
  • We halen bijna het dubbele van onze ambitie om deze collegeperiode minimaal 1.000 woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens te realiseren of vast te leggen in bestemmingsplannen.

En we hebben speculatie aangepakt: we verplichten ontwikkelaars in huurcontracten zelfbewoning vast te leggen. En raadsbreed is gezegd de nieuwe wettelijke mogelijkheid voor een opkoopverbod voor bestaande woningen te gebruiken. En ja, dat is (net als andere ambities) helaas vertraagd toen de beleidsadviseurs plotseling vertrokken. Niet met pensioen, maar naar banen elders. En nee, er konden niet ‘zomaar’ nieuwe ingehuurd worden, want er is in het hele land een tekort aan deze deskundigheid en er was intern geen begeleiding en aansturing voorhanden. Dat was geen keuze, maar overmacht. Net als bij de projectleiders en het callcenter. En ook elders krijgen we de komende jaren als gemeente met kraptes op de arbeidsmarkt te maken. (De bezetting op wonen is trouwens weer bijna op peil en het opkoopverbod staat met stip op 1 om op te pakken.)

Beste Jacqueline, jij weet dit al lang, het is ook besproken in en met de raad. Maar het is campagne en de PvdA profileert zich op wonen. Wel jammer dat je dit vooral doet door je af te zetten tegen mij. Jammer, omdat we het volgens mij eigenlijk in hoge mate eens zijn. Het kan ook niet anders dan dat de PvdA (stiekem?) blij is met de door het college bereikte resultaten op wonen.

Maar vooral jammer omdat een niet-bestaand politiek meningsverschil over het opkoopverbod het zicht verhult op waar het écht om gaat. De enige echte oplossing van de wooncrisis zijn geen verordeningen, maar nieuwe huizen. Maar wat stelt de partij van Sarphati, Wibaut en Schaefer hier in Hilversum? Het college bouwt te veel woningen in de stad! En wijst dan naar Vliegveld Hilversum... Goed om naar de toekomst te kijken, maar je weet heel goed dat áls daar al gebouwd gaat worden, dit nog minimaal 10 jaar gaat duren. En ondertussen vertraag je dus 10 jaar lang (!) de bouw van nieuwe woningen. Daar hebben de Hilversumse woningzoekenden van nu helemaal niets aan. Doen wat nodig is, Jacqueline, dát is wat Hilversummers verwachten van jou en de PvdA.

Ik wens jullie een mooie en succesvolle campagne en vooral verkiezingsuitslag!

Met vriendelijke groet,

Bart Heller