GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het oplaten van ballonen tijdens de kermisopening door wethouder Jaeger. Sinds februari 2017 is het in Hilversum verboden om ballonnen op te laten in Hilversum. De wethouder leek zich daar niet bewust van te zijn.

De achtergrond van het verbod is dat vogels verstrikt kunnen raken in de linten en hierdoor overlijden. Dieren worden ziek. De vervuiling van onze stranden neemt zichtbaar toe.

Dit was de reden dat Stichting de Noordzee, The Plastic Foundation en Vereniging Kust en Zee zich verenigd hebben in het platform Die ballon gaat niet op om de vervuiling terug te dringen en informatie te verstrekken over de gevolgen en een alternatief voor het gebruik van ballonnen. Onze indruk is dat de gemeente onze inwoners, ondernemers en de organisatoren van evenementen (nog) niet goed informeert. Op de website https://livehilversum.nl is niks over het oplaatverbod te lezen. De op de gemeentelijke website opgenomen voorschriften kleine evenementen leidt nog naar de verouderde APV-informatie.

GroenLinks-raadslid Frank Kool heeft vragen gesteld aan het college over de handhaving van de regels rondom het oplaten van ballonnen in Hilversum. Deze vragen zijn hieronder te vinden.