Tijdens het online vragenuur op 23 juni 2020 over het meten van de luchtkwaliteit besprak fractielid Frank Kool waarom het belangrijk is, dat er in Hilversum en Wijdemeren meer meetpunten komen bij en door inwoners. Wil jij ook weten hoe gezond de lucht is die je inademt? Doe mee aan onze pilot!

De luchtkwaliteit speelt steeds meer in de gemeente Hilversum en omstreken. CO2, fijnstof en vele andere stoffen zitten in de lucht en worden door het land heen gemeten door het RIVM. Nu is het zo dat de meetpalen op strategische plekken in het land staan, maar dat dit betekent dat de luchtkwaliteit van Hilversum komt uit slechts enkele metingen.

Het RIVM meet 14 stoffen in de lucht: Stikstof (mono- en dioxide), Ozon, fijnstof (PM 2,5 PM 10), Roet, Benzeen, Tolueen, Xyleen, Koolmonoxide, Zwalveldioxide, Waterstofsulfide, Ultra fine particles (UFP) en Ammoniak. Je kunt de metingen live volgen via www.luchtmeetnet.nl.

De dichtstbijzijnde meetpunten bij Hilversum liggen echter best veraf: in Weesp, Biddinghuizen (N-Fl), Utrecht, Breukelen, Wekerom (Gld-Veluwe). Het Gooi wordt berekend uit deze data.

Hollandse Luchten en de HoLukit

Het project ‘Hollandse Luchten’ is door de provincie Noord-Holland opgezet. Dit zijn burgermetingen met sensoren, waarvan de informatie wordt verzameld door het RIVM en daarna getoond op de website van de provincie. De provincie ondersteunt in dit project met veel informatie. Provincie-partner De Waag Society stelt een doe-het-zelf-kastje beschikbaar waarmee lokaal de luchtkwaliteit kan worden gemeten: de HoLukit.

Dit past in een maatschappelijke en politieke trend; zo zijn er twee rapporten verschenen hierover (Rapport Gezondheidsraad, jan. 2017: “Hoe schoner de lucht, des te beter” en het Schone Lucht Akkoord) en zijn de wetenschappelijke inzichten over de schade van deze stoffen vergroot.

De provincie wil met dit project van het aanhouden van milieunormen naar het verbeteren van de leefomgeving, terwijl er een grote woningbouwopgave ligt in een gebied met hoge milieudruk (Noordzeekanaalgebied, Schiphol).

GroenLinks wil met een crowdfunding-campagne meetkastjes in heel Hilversum beschikbaar maken: nauwkeurigere informatie leidt tot schonere lucht

HoLukit: nut en kosten

Tegenwoordig zijn de sensoren veel goedkoper en eenvoudig beschikbaar. Ze meten weliswaar niet alle 14 stoffen, maar bieden wel fijnmazigere informatie dan de kastjes die het RIVM zelf heeft opgehangen. De ontwikkeling van de Omgevingswet betekent dat er lokaal en regionaal beleid kan worden geformuleerd over luchtkwaliteit. Burgers willen wel meedoen aan het meten van die lucht, waardoor ze gaan meedoen aan de besluitvorming.

Er zijn al diverse burgerinitiatieven, zoals de Stichting Beter Zeist, Meet je stad (Amersfoort), en Smart Emission Nijmegen. Het RIVM ondersteunt deze ‘burgerwetenschap’ door de informatie die wordt gemeten door de kastjes mee te nemen in de dataset die ze verzamelen.

De HoLukit is een doe-het-zelfpakket dat kan worden aangesloten op het RIVM; je gaat dus bijdragen aan de data die het instituut verzamelt. De kosten voor de kit zijn 300 euro. Voor de financiering hiervan wil GroenLinks een crowdfunding-actie opzetten zodat de kastjes op 8 tot 10 punten in Hilversum en Wijdemeren kunnen komen te hangen.

(Verkeers)knelpunten in Hilversum en Wijdemeren

Voor onze gemeenten kunnen veel plekken worden bedacht als meetpunten. GroenLinks denkt bijvoorbeeld aan
- de GAC, naast de biomassacentrale
- de Johannes Geradtsweg  
- de Diependaalselaan
- de plassen ten westen van Hilversum
- het Noordereinde in ’s Graveland
- Merem (voormalig astmacentrum Heideheuvel)
- de Groene Afslag, naast de A1
- de kleine spoorbomen in Hilversum

Heb je een suggestie? Dan horen we die graag!

Doe mee: zorg voor betrouwbare informatie over Hilversum en Wijdemeren

Hoewel het RIVM erg nauwkeurig meet, is er momenteel niet veel specifieke data beschikbaar over de luchtkwaliteit in Hilversum. Dit willen we veranderen en daar hebben we jouw hulp bij nodig. Door het plaatsen van meer meetkastjes door heel Hilversum, kunnen al deze kastjes samen een goed beeld geven van de luchtkwaliteit in Hilversum en op specifieke plekken.

GroenLinks steunt dit initiatief en nodigt inwoners van Hilversum uit, een kastje op te hangen. Luchtkwaliteit is ten slotte van wezenlijk belang voor ieders gezondheid.

Wil je meedoen? Mail naar fractielid Frank Kool: frank.kool@groenlinks-hilversum.nl

Wil je eerst meer weten over het meten van de luchtkwaliteit? Bekijk eens deze sites en filmpjes:

https://hollandseluchten.waag.org/

https://www.luchtmeetnet.nl

https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl

RIVM-filmpje: Het nieuwe milieumeten doen we samen!

RIVM-filmpje: burgers werken samen in meten van luchtkwaliteit