Wethouder Walters tekende twee weken geleden op voordracht van GroenLinks het Groen Akkoord. Een prachtig begin op weg naar een klimaatneutraal Hilversum. Het Groen Akkoord biedt vele mogelijkheden voor financiering van projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving. GroenLinks wil dat de gemeente zelf nu haar voorbeeldrol concrete invulling gaat geven. Zichtbare acties met betrekking tot gemeentelijke gebouwen zijn hiervoor noodzakelijk.

Energiebeheerplan
Juist nu in tijden van crises heeft de gemeente de mogelijkheid om twee vliegen in een klap te slaan. Door nu een energiebeheerplan te maken voor de gemeentelijke gebouwen en ook voor de pompen en gemalen. Met als doel het realiseren van A-label gebouwen of te wel energiezuinige gebouwen. Dit moeten we niet voor een of twee gebouwen realiseren maar ten minste voor alle gebouwen die nog langer dan 3 jaar in beheer zijn bij de gemeente.

Monumenten en duurzaamheid
De monumentale schoolpanden in Hilversum bieden een unieke mogelijkheid om te laten zien dat monumentaal en duurzaamheid hand in hand gaan. De gemeente onderzoekt nu voor één school wat de mogelijkheden zijn. GroenLinks wil dat het onderzoeksbureau ten minste 10 scholen onderzoekt. De mogelijkheden kunnen dan direct worden meegenomen in het onderwijshuisvestingsbeleid. Niet alleen voor de financiering maar vooral als voorbeeld.

Duurzame energie
Duurzame energie als demonstratieproject is een plan dat Hilversum gisteren al gerealiseerd had moeten hebben. Als centrum gemeente midden in het groen is Hilversum verplicht uit te dragen dat zij duurzaam om wil gaan met haar eigen gebouwen. Wat GroenLinks betreft niet alleen als demonstratieproject, hoewel dat in ieder geval een stap in de juiste richting is.

Duurzaam in het groen
GroenLinks wil nu stappen zetten die niet alleen zichtbaar zijn maar ook uiting geven aan een keuze die Hilversum maakt. Hilversum wil als centrum gemeente in het Groene Gooi laten zien dat zij zuinig is op de omgeving waarin zij leeft.