Zaterdag 7 juli 2018 vond in Utrecht de Conferentie Mobiliteit en Bereikbaarheid plaats, georganiseerd door het Milieunetwerk van GroenLinks in samenwerking met GroenLinks provincie Utrecht. De conferentie was een vervolg op de energietransitie-conferentie eind 2017 en kende als centrale vraag: “hoe komen we naar een milieuverantwoorde en duurzame mobiliteit die bovendien voor een ieder aantrekkelijk en betaalbaar is en bovendien toekomstbestendig.”

De opkomst was ondanks het warme weer goed: ongeveer 80 GroenLinks-leden, waaronder veel raadsleden, wethouders en statenleden. Van Leiden tot Wageningen, van Amsterdam tot Utrecht.

Na een inleiding van Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, werden in 4 deelsessies de thema’s openbaar vervoer, vliegen, fietsen en emissievrije mobiliteit besproken. We lichten er een aantal stellingen uit:

  • Voer de discussie niet over afzonderlijke vervoersmodaliteiten; mobiliteit is veelal een combinatie van verschillende vervoersmogelijkheden. Gebruiksgemak en comfort is van groot belang. "Verleid" de reiziger om zich duurzamer te verplaatsen. Zorg dat zowel routes als knooppunten (transferia , stallingsruimte ) aantrekkelijk en veilig zijn.
  • Versterk de rol van de regio om tot een goede afstemming van regionaal en landelijk vervoer te komen.
  • Stop de groei van Schiphol. Geen nieuwe vliegvelden. Handhaaf het plafond van 500.000 vliegbewegingen en voer een belasting op brandstof in, gekoppeld aan maatregelen om vliegen niet alleen voor de rijken te laten worden. Maak geen luchtvaartnota maar een reisnota. 
  • Laat de auto ruimte inleveren voor voetganger en fiets. Bouw voor fietsers en je krijgt fietsers. Geef fiets en voetganger de ruimte.
  • Zet het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) recht; investeer in fiets en OV in plaats van asfalt. Neem daarbij maatschappelijke waarden als gezondheid en omgevingskwaliteit mee.
  • Bereid emissievrije milieuzones voor. De vervuiler betaalt. 

De in de deelsessies gedefinieerde aanbevelingen werden plenair voorgelegd aan en besproken met een forum bestaande uit Daan Zandbelt, Suzanne Kröger (2e kamerlid GL), Reint Jan Renes (Hogeschool Utrecht), Lot van Hooijdonk (wethouder Utrecht GL), Huib van Essen (statenlid Utrecht GL) en Vera Dalm (directeur MilieuCentraal).   

De volgende GroenLinks conferentie vindt op 16 november 2018 plaats in Amsterdam en heeft als thema “Circulair Bouwen” .