Op 2 april 2019 zwaaiden diverse bestuursleden af en traden diverse nieuwe gezichten aan in het bestuur van GroenLinks Hilversum-Wijdemeren. 

Marileen Fabels is de nieuwe voorzitter. Naast haar heeft Jos van Drogen de functie van secretaris op zich genomen. Dirk Vroegindeweij is penningmeester a.i. 
Mounir Fattal en Ton de Koning zijn beiden bestuurslid. Mounir zet zich in voor diversiteit in de afdeling onder de actieve vrijwilligers, Ton heeft de taak op zich genomen om het netwerk binnen de afdeling op sterkte te houden. 

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@groenlinks-hilversum.nl.