GroenLinks Hilversum organiseert 5 oktober een najaarsdebat met als titel: 'Het nieuwe welzijn in de wijk, een gesprek over kwaliteit en samenwerking' Er zullen in ieder geval bijdragen en deelname zijn van Anita Keita, directeur (a.i.) Versa Welzijn en Ben Hammer, directeur Hilverzorg. Het debat start om 20.00 uur en de precieze locatie wordt binnenkort bekend gemaakt. Het debat is vrij toegankelijk onder voorwaarde van aanmelding via: fractie@groenlinks-hilversum.nl.

GroenLinks debatten: ieder jaar organiseert GroenLinks in Hilversum een paar spraakmakende debatten. Inspirerend, uitdagend; debatten die invloed hebben op politiek en bestuur. Deze keer naar aanleiding van een recent artikel in de Gooi en Eemlander van vrijdag 18 augustus 2017 onder de kop “Welzijnswerk moet totaal anders”. In dit artikel neemt de nieuwe directeur (a.i.) van Versa Welzijn, Anita Keita, stelling in de discussie die reeds langer wordt gevoerd over het welzijnswerk in onze regio en zeker in Hilversum. Enkele uitspraken in dit artikel:

“Welzijnswerk heeft een totaal andere rol gekregen in de samenleving” “Het zou ideaal zijn om met meerdere organisaties één budget per wijk te hebben op basis van het karakter en de populatie” Ook de discussie rond de rol en positie van Versa komt daarbij om de hoek kijken, waarbij Keita aangeeft: “We willen niet meer inleveren op kwaliteit”.

Ben Hammer van Hilverzorg heeft eerder iets vergelijkbaars bepleit als het gaat om samenwerken van organisaties in en met de wijk en buurt. GroenLinks wil het nieuwe welzijn en nieuwe samenwerking in relatie tot wijken en buurten graag nader verkennen. Samen met vertegenwoordigers van inwoners- /wijk-/buurtverenigingen, woningcorporaties, lokale politieke partijen en anderen die zich betrokken weten en voelen bij welzijn in buurt en wijk. Wat is er nodig om weer een solide sociale basisinfrastructuur te hebben waar wijken en buurten wel bij varen?

Dus: save the date! Nadere uitnodiging en programma volgt zsm.

  • Datum: donderdagavond 5 oktober 2017, aanvang 20.00 uur,
  • Plaats: Hilversum, de precieze locatie wordt binnenkort bekend gemaakt.
  • Vrij toegankelijk onder voorwaarde van aanmelding via: fractie@groenlinks-hilversum.nl