GroenLinks wil dat de lokale overheid iets doet tegen de groeiende overlast van houtstook. 

Nu Nederland en Hilversum zich voorbereiden op een massale afkoppeling van het aardgas is de kans groot dat een deel van de bevolking teruggrijpt op houtstook als een vermeende duurzame warmtebron. Om te voorkomen dat de gevolgen van houtstook op termijn een steeds groter probleem voor de luchtkwaliteit en de volksgezondheid worden, wil GroenLinks voorkomen dat houtrookoverlast het nieuwe milieuprobleem van de toekomst wordt.

Daarvoor diende zij, gesteund door andere partijen tijdens de raadsvergadering van 16 april 2019 een motie in. De motie vraagt om een goede voorlichtingscampagne over de feiten, fabels, risico’s en nadelen van houtstook. Omdat de kans bestaat dat het aantal houtkachels als gevolg van de energietransitie sterk zal toenemen, vraagt de motie ook om hierop handelingsperspectief te inventariseren.

GroenLinks Hilversum heeft begin 2017 een meldpunt opgericht met als doel inzicht te krijgen of het onderwerp houtstoken ook in Hilversum leeft en dat bleek het geval te zijn. Uit de reacties valt op te maken dat de overlast diep ingrijpt op het woongenot van betrokkenen en tot jarenslepende burenruzies aanleiding kan geven. In de praktijk blijken stokers en gehinderden er bij houtrookoverlast onderling niet altijd uit te komen, zodat overheidsbemoeienis noodzakelijk is.

Volgens de emissieregistratie van de Rijksoverheid is houtstook bij particulieren een van de grootste bronnen van fijn stof (PM10) en dioxines in Nederland. Door de totale toepassing van particuliere houtverbranding wordt ruim 1700 ton per jaar aan fijnstof uitgestoten. Belangrijke oorzaken zijn slechte ontwerpen van oudere kachels die nog in gebruik zijn, verkeerd stookgedrag van de gebruikers en een slechte installatie. In houtrook zitten behalve fijnstof en roet ook stoffen die op de lijst van zeer schadelijke stoffen staan, zoals benzeen, kankerverwekkende PAK’s en dioxinen.

Frank Kool
GroenLinks