Politiek is soms een zaak van de lange adem. Al in de vorige collegeperiode heeft GroenLinks zich hard gemaakt voor de invoering van een stadspas om het minimabeleid te verbeteren. De stadspas is een kortingskaart of betaalpas, waarmee inwoners van Hilversum met een minimuminkomen producten of diensten kunnen betalen of korting kunnen krijgen op aankopen. In het coalitie-akkoord is opgenomen dat deze pas er daadwerkelijk gaat komen en afgelopen week werden de eerste plannen voor de invoering van deze pas gepresenteerd. De pas zal per 1 juli 2020 worden gelanceerd!

Armoede komt helaas ook nog steeds voor in Hilversum. Er zijn veel voorziening waar minima (mensen met een laag inkomen) gebruik van kunnen maken. Dit varieert van ondersteuning bij het kopen van een wasmachine of een laptop voor kinderen tot ondersteuning bij het betalen van contributies van sportclubs of de maandelijkse bijdrage voor de zorgverzekering. Het complete overzicht kan je vinden op de website van de gemeente.

Maar we weten uit de praktijk ook dat mensen de regelingen niet altijd kennen, het Sociaal Plein als te hoogdrempelig ervaren of opzien tegen het invullen van weer een formulier. Ook zijn de regelingen niet altijd even duidelijk: soms geldt een inkomensgrens van 110 procent, soms van 120 procent en soms van 130 procent. Zie daar maar eens wijs uit te worden.

De Hilversumpas moet het minimabeleid laagdrempeliger gaan maken, mensen hoeven niet langer zelf uit te zoeken van welke regelingen ze gebruik kunnen maken: alle regelingen die voor hen gelden, worden op de stadspas gezet. Bovendien scheelt de stadspas een heleboel administratieve lasten voor zowel de gebruikers als voor de gemeente. Elke uitgave hoeft niet langer met bonnetjes te worden verantwoord en de uitvoering gaat een stuk efficiënter.

Ook zou je de stadspas kunnen gebruiken om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen of om lokale culturele instellingen en ondernemers een steuntje in de rug te geven. Wat ons betreft een uitstekend idee, maar we moeten dit wel stapje voor stapje opbouwen. Er zijn goede voorbeelden van stadspassen die succesvol gebruikt worden en wij vinden dat de gemeente Hilversum niet zelf het wiel hoeft uit te vinden: laten we gebruik maken van de kennis en ervaringen die er ondertussen met de stadspassen is opgebouwd.

Laten we simpel beginnen en samen met de cliëntenraad Sociale Zaken de eerste stappen zetten naar een Hilversumpas. En laten we vooral het doel van het minimabeleid niet uit het oog verliezen: mensen met een laag inkomen zoveel mogelijk mee te laten doen met en binnen onze maatschappij. Sport, bibliotheek, cultuur, het kindpakket. Met de stadspas wordt dat op een eenvoudigere en efficiëntere manier mogelijk gemaakt.