De fractie PvdA-GroenLinks zet zich dit jaar opnieuw voor een algeheel vuurwerkverbod in de gemeente Wijdemeren. Gisteren hebben we een initiatiefvoorstel hiervoor ingediend in de gemeenteraad. Het College van B&W van de gemeente Wijdemeren moet binnen een maand op ons voorstel reageren.

De fractie PvdA-GroenLinks pleit al jaren voor een vuurwerkverbod omdat:

  • Mensen gewond raken door het afsteken van vuurwerk c.q. rondvliegend vuurwerk. Elk jaar weer wijzen oogchirurgen en andere medici op de  grote gevaren van vuurwerk.
  • Er met vuurwerk veel schade aan (openbare) gebouwen, de openbare ruimte,  brievenbussen en dergelijke wordt aangericht.
  • Hulpverleners in gevaar zijn omdat er zwaar vuurwerk op ze afgevuurd wordt.
  • Vuurwerk een enorme luchtvervuiling veroorzaakt. De zware metalen die  vrij komen zijn  slecht voor mens, dier, water en bodem.
  • Veel (huis)dieren doodsbang zijn voor vuurwerk. Voor hun is Oud & Nieuw zeker geen feest.

De fractie PvdA-GroenLinks zet zich dit jaar opnieuw voor een algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente. Begin maart 2020 hebben we een initiatiefvoorstel hiervoor ingediend in de gemeenteraad. Het College van B&W moet binnen een maand op ons voorstel reageren. De volledige tekst van ons voorstel is te vinden via de website van de fractie in Wijdemeren.