Op 10 oktober 2018 was de tiende Dag van de Duurzaamheid. Voor GroenLinks een goede gelegenheid om wat extra aandacht te besteden aan duurzaamheid te besteden. Ivo Booijink, senior-adviseur Energie bij Rijkswaterstaat kwam vertellen over de maatregelen die Rijkswaterstaat neemt en kan nemen.

De Tuinkamer in het raadhuis was goed gevuld: collega-raadsleden en inwoners waren op de uitnodiging afgekomen. Ivo Booijink nam ons stapsgewijs mee naar ontwikkelingen op wereldniveau, vervolgens naar ontwikkelingen binnen Europa, onze eigen landsgrenzen, om tot slot ook nog even Hilversum aan te stippen.

Rijkswaterstaat heeft – uiteraard – veel gronden in bezit en als zij maatregelen in het kader van duurzaamheid willen nemen, doen zij dat altijd in overleg met provincies en gemeenten. Er zijn volop mogelijkheden voor verduurzaming met gebruikmaking van wind en zonne-energie. Ivo gaf een voorbeeld: als er honderd knooppunten bij rijkswegen ingericht worden met zonnepanelen, dan kunnen deze tien procent van alle huishoudens in Nederland van stroom voorzien. Daarnaast, minder bekend, maar zeker interessant: het winnen van thermische energie uit oppervlaktewater of afvalwater.

Als we klimaatambities (minder dan 1,5°C opwarming van de aarde) willen halen, is er werk aan de winkel. Ook in Hilversum. Wethouder Duurzaamheid Jan Kastje lichtte toe wat zijn ambities zijn voor de komende vier jaar. Er is snel en veel actie nodig om de mondiale klimaatambities te bereiken, daarover waren beide sprekers het gloeiend met elkaar eens.

Uit een lijvig nieuw rapport van The Global Commission on the Economy and Climate blijkt dat een snelle transitie naar duurzaamheid zichzelf dubbel en dwars terugbetaalt, doordat klimaatschade wordt voorkomen, door nieuwe banen en door de gezondheidsvoordelen van schone lucht.

GroenLinks kijkt met plezier terug op een geanimeerde bijeenkomst. Het onderwerp duurzaamheid staat bij iedereen hoog op de agenda en roept ons allemaal op tot actie.