Lees hier de vragen:

Op 13 november 2019 werd de Motie 19-129 “Sneller aan de slag met het Circusterrein” aangenomen. Conform toezegging was het streven om voor de zomer 2020 met een voorstel voor uitgangspunten te komen (zoals de verhouding wonen en werkgelegenheid)

Nu Hilversum niet als Sleutelgebied MRA doorgaat komt ambtelijke capaciteit en focus vrij. Het ligt ons inziens voor de hand om voortvarender aan de slag te gaan met het Circusterrein:

 • Er is in Hilversum grote ambitie om woningen te realiseren. De woningbehoefte is groot.
 • Het Circusterrein heeft veel ontwikkelpotentie, de gemeente is eigenaar
 • Het Circusterrein is al jarenlang onderwerp van gesprek maar ligt nog altijd braak
 • Er zijn diverse plannen gemaakt, waaronder door woningbouwvereniging

GroenLinks en ChristenUnie hebben de volgende vragen:

 • Wat is de stand van zaken van het toegezegde onderzoek naar de mogelijkheden en uitgangspunten van het Circusterrein?
 • Wat maakt dat er zoveel jaren over het Circusterrein gesproken wordt als bouwlocatie zonder dat er voortgang lijkt te worden geboekt?
 • Is er contact met belanghebbenden zoals omwonenden en Ondernemingsvereniging Hilversum ZuidWest?
 • Is er contact met de woningcoöperaties, welke reeds plannen hebben ontwikkeld?
 • Is het Circusterrein in beeld als (tijdelijke) locatie voor mobiliteitsoplossingen? Zoals Park&Ride (bezoekers centrum) en een verdeelpunt voor elektrische distributie/bevoorrading winkels.
 • Welke handvaten heeft het college nodig om dit proces te versnellen?
 • Wat wil het college doen in tussentijd dat er nog geen woningen staan op het braakliggende terrein? Zijn de mogelijkheden van tijdelijk gebruik (jongerenwoningen, tiny-houses, urban-farming) in beeld?
 • Kortom: wanneer slaan we de eerste “spreekwoordelijke” paal?

Wij vernemen graag uw antwoord, in afwachting daarvan, vriendelijke groet,

Lex van Waarden
GroenLinks Hilversum

Tjerk Pelsma
ChristenUnie Hilversum