Op maandagavond 4 november 2019 werden de nieuwe leden Sanne, Titus, Luc, Hannah, Ellen, Tim en ondergetekende welkom geheten bij GroenLinks tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis van Hilversum. Wat een inspirerende en warme manier om kennis te maken met de partij en de afdeling Hilversum/Wijdemeren!

Campagneleider Sara Steenkamp heette ons welkom en trapte de avond af. Daarna nam Jolieke Hillen ons mee in de organisatie van de partij. Of we goed hadden opgelet en hoe het met onze kennis van GroenLinks Hilversum/Wijdemeren gesteld is, werd getoetst met een Kahoot-quiz. Ik doe geen uitspraken over mijn eindklassering, maar laat ik zeggen dat Kahoot bij de einduitslag gelukkig alleen de top-drie laat zien.

Frank Kool, raadslid in Hilversum, gaf een toelichting over het werk van de fractie en de portefeuilleverdeling. Ook vertelde hij over belangrijke lokale standpunten zoals de noodzaak van een nieuwe fietsenstalling bij het station, de Hilversumpas en het duurzaamheidsbeleid van de stad. Ook de standpunten in Wijdemeren kwamen voorbij. In Wijdemeren zit GroenLinks, in een gezamenlijke fractie met de PvdA, in de oppositie. Binnen de landelijke gemeente Wijdemeren zijn natuurbehoud en groen belangrijke thema’s. 

In het laatste onderdeel van de avond gingen we interactief in groepen aan de slag met het beantwoorden van drie vragen:

  1. Waarom ben je lid geworden van GroenLinks?
  2. Wat kan GroenLinks voor jou betekenen?
  3. Wat wil je bijdragen aan GroenLinks?

De resultaten werden door commissielid en fractiesecretaris Reijer Lomans overgenomen in een spreadsheet die de GroenLinks Popcorn is gaan heten. Naast de gemene deler dat het programma van GroenLinks voor nieuwe leden aanleiding was om lid te worden, werden onder andere vertrouwen in de partij, de positieve toon waarop GroenLinks communiceert en meer politieke betrokkenheid genoemd. Benieuwd naar de popcorn? Kom naar de volgende bijeenkomst! 

Ik kijk terug op een waardevolle én gezellige avond. Ik neem eruit mee dat actief deelnemen aan GroenLinks echt verschil kan maken. Duizend stemmen zijn in Hilversum al goed voor één zetel. Ik hoop als actief lid weer een aantal mensen enthousiast te maken en ervan te overtuigen om bij de volgende verkiezingen GroenLinks te stemmen.

Tot snel bij één van de activiteiten!

Bart Videler