GroenLinks gaat met een goed gevoel het reces in! Zo noemen we de politieke vakantie, na de laatste gemeenteraad voor de zomer. Afgelopen woensdag heeft GroenLinks samen met de ChristenUnie een forse impuls gegeven aan een duurzaam, groen en zorgzaam Hilversum. Zoals Jan Kastje, fractievoorzitter van GroenLinks, het verwoordde: “een minderheidscoalitie op zoek naar stabiel bestuur, dat biedt kansen”. Immers, nadat de SP uit de coalitie stapte, was er geen meerderheid meer voor het college van B&W gedragen door D66, VVD en CDA. Afgelopen woensdag is de Kadernota, de opmaat naar de begroting 2018 besproken en vastgesteld. Zonder SP dreigde deze niet te worden aangenomen. GroenLinks is blij dat we daardoor in goede samenwerking de Kadernota een forse duw hebben gegeven  richting een nog duurzamer, groener en zorgzamer Hilversum.

In de gemeenteraad van afgelopen woensdag 12 juli, zijn door GroenLinks samen met de ChristenUnie, 10 moties en amendementen op de Kadernota ingediend. Deze zijn met behulp van D66, VVD, CDA en voor sommige voorstellen ook door andere partijen allemaal aangenomen. Tezamen bevatten deze moties en amendementen voor in totaal 475.000 euro aan wijzigingsvoorstellen voor duurzaamheid en groen; voor 250.000 euro aan voorstellen rond zorg&welzijn en nog voor 50.000 euro aan versnelling van fietsparkeren en cultuur. Zeker een mooi resultaat waarmee we Hilversum nog duurzamer, groener en zorgzamer maken. Een kort overzicht van de voorstellen:

Duurzaamheid en groen

  • In de komende twee jaar worden (bijna) alle gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen voorzien. Het is belangrijk dat de gemeente het voortouw blijft nemen en ook zelf verduurzaamd. 
  • Alle scholen van Hilversum krijgen volgend jaar een energie-scan aangeboden, waardoor ze beter zicht krijgen op maatregelen om energie te besparen en het daarmee het klimaat. 
  • Het potje voor zachte leningen voor duurzaamheidsmaatregelen bij woningen, mede op initiatief van GroenLinks ingesteld, was leeg. Die hebben we nu weer snel gevuld! 
  • Mensen willen wonen, daar zijn nog veel woningen voor nodig, ook in Hilversum. En GroenLinks wil niet dat er wordt gebouwd in het landschap op om heen. Om Hilversum leefbaar te houden, komen er daarom nu groenpakketten om buurten te vergroenen.

Zorg en welzijn

  • GroenLinks vindt het belangrijk dat welzijn in buurten, zeker voor jongeren, verbeterd. Daar is teveel op bezuinigd. Daarom worden er op voorstel van GroenLinks en ChristenUnie nu weer extra jongeren- en buurtwerkers aangesteld. Het gaat om voorkómen van problemen. 
  • Om de wat versnipperde aanpak van armoede te verbeteren, hechtte GroenLinks erg aan een Hilversumpas. Door elke inwoners aan te schaffen voor kortingen of gratis diensten, maar voor inwoners met een laag inkomen gratis. Het kwam er niet van, maar dan nu toch! 
  • Er komt een zorgcoördinator die er voor gaat zorgen dat slachtoffers van mensenhandel en illegale prostetutie en dat komt helaas ook hier voor, beter worden geholpen. 
  • Tot slot komt er een humaner en met mensen meedenkende schuldhulpverlening.

Cultuur en fietsparkeren

  • In de afgelopen jaren heeft GroenLinks zich steeds ingezet voor meer cultuur, vindbaar en beleefbaar. Het Herenplein Cultuurplein komt helaas niet echt van de grond. Daarom wordt op voorstel van GroenLinks de voorgenomen aanpak van de Kerkbrink verbreed naar een cultuurbrink. Kunst in de openbare ruimte zorgt daarbij voor meer beleving! 
  • En tot slot, als we toch bij de Kerkbrink zijn aanbeland, mag het fietsparkeren ter plekke ook worden verbeterd. Dat wordt nu versneld aangepakt.

Duurzamer, groener en zorgzamer Hilversum

De prioriteiten van GroenLinks in de afgelopen 3,5 jaar zijn steeds helder en consequent gericht op een duurzame, groener en zorgzamer Hilversum, waar iedereen mee kan doen. Meedoen in financieel meekomen en meedoen in mogelijkheden je zegje te kunnen doen. Die inzet is de afgelopen periode concreet omgezet in een op GroenLinks initiatief  door de gemeenteraad aangenomen ‘1000-bomen-erbij’-plan. En door de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren door onze aangenomen motie om de sociale dienst tot de top 5 van Nederland te laten behoren. Als oppositie-partij hebben we veel bereikt door goede ideeën in te brengen, consequent en duidelijk te zijn en goed samen te werken. Hilversum is natuurlijk nooit af, dus we houden wensen voor duurzaamheid en welzijn en daar zetten we ook de komende periode nog verder op in.