Op zaterdag 14 september organiseerde GroenLinks Hilversum/Wijdemeren een bijeenkomst voor leden (sinds januari 2017 lid). Zij werden getrakteerd op een leuke quiz over de lokale politiek en werden bijgepraat over het werk van de afdeling, het bestuur en de fractie.

Winnaar van de quiz is Yvonne Pelgrum, die op woensdag 18 september 2019 aantreedt als commissielid van GroenLinks in de Hilversumse Raad. De strijd is pittig want de aanwezigen blijken de lokale politiek goed te volgen. Vragen over de laatste gemeenteraadcampagne ('welke slogan'? 'Hoeveel stemmen kreeg GroenLinks?' 'Welk thema zat er niet in de laatste campagne?') worden met plezier beantwoord en leveren mooie vragen op over de status van deze thema's binnen de huidige ambtsperiode. 

Marleen Remmers, fractievoorzitter, vertelt dat de Raad over 250 miljoen Euro beslist; hieruit worden oa de participatiewet en de jeugdwet bekostigd. De fractie bestaat nu uit een vrouw en vier mannen; dit is een stijging ten opzichte van de vorige periode. Toen waren er twee fractieleden en voerde GroenLinks oppositie. Met een GroenLinks-wethouder werkt de fractie hard aan het realiseren van de campagnethema's '1000 jongerenwoningen', 'zon op alle daken' en een 'levendig Hilversum'. Enkele fractieleden en de fractiesecretaris geven aan hoe zij hun werk voor de fractie doen, in antwoord op de vragen van de overige aanwezigen. 

Het bestuur organiseert de vereniging/afdeling lokaal, waarmee de partij zichzelf continu wil laten zien. Ten slotte voert iedereen campagne in verkiezingstijd maar met een permanente campagne kun je veel meer vertellen. Om de vereniging GroenLinks te activeren, wil Ton de Koning, als bestuurslid belast met ledenactiviteiten, meer mensen uitnodigen om mee te doen. De afdeling denkt hierbij o.a. aan het bedenken en organiseren van activiteiten om de betrokkenheid van de leden te vergroten; van bioscoopbezoek tot aan wandeling of natuurexcursie, maar ook de jaarlijkse leden-BBQ of een fietsmeldpunt. Leden zijn welkom om mee te doen aan de huis-aan-huiscampagne, het campagneteam maar ook om de ledenvergadering (ALV) of een debat te organiseren. Politieke kennis is hiervoor nog niet nodig; juist het luisteren naar waar burgers behoefte aan hebben, is de meerwaarde van deze activiteiten. De aanwezige voorzitter van de afdeling, Marileen Fabels, onderstreept dit; juist door de luisteren kan GroenLinks meer betekenen voor de lokale samenleving. 

De vrijwillige communicatiemedewerker vult dit aan door mensen uit te nodigen, vooral mee te schrijven voor de website over thema's van GroenLinks. Door regelmatig artikelen te schrijven, kun je tijdens campagnes eenvoudig teruggrijpen op eerder verschenen informatie, op ingenomen standpunten etcetera. Ook de fractie wil hieraan meewerken; het aantal uren dat al wordt besteed aan vergaderen neemt tijd weg om de achterban te informeren waardoor anderen welkom zijn om dit op te pakken.

Met zo'n 14 nieuwe leden in de zaal en met zoveel betrokkenheid bij de quiz en het vragenuurtje is de middag een groot succes. We hopen iedereen terug te zien bij GroenLinks!