GroenLinks heeft vóór het raadsvoorstel gestemd om de Kleine Spoorbomen te sluiten voor autoverkeer. Straks mogen alleen fietsers en voetgangers het spoor nog oversteken. Ook de klankbordgroep van buurtbewoners is vóór het weren van het autoverkeer. Daardoor wordt het een stuk veiliger op de kruispunten aan beide kanten van de spoorwegovergang. Bijkomstig voordeel: Ook de oversteek van de Groest naar de markt kan hierdoor straks een stuk veiliger worden, door het autoverkeer op de centrumring achter de markt om te leiden.

Twee jaar geleden bleek uit onderzoek dat 7 op de 10 Hilversummers de overgang van de Kleine Spoorbomen zó onveilig vonden, dat er snel iets aan gedaan moest worden. Het eerste plan ging uit van een gedeeltelijke sluiting voor autoverkeer. De buurtbewoners waren eerst tegen afsluiting voor auto’s, gedeeltelijk of helemaal. Maar toen later bleek dat de spoorbomen steeds vaker en langer dicht zouden blijven door het toenemende treinverkeer, veranderde de klankbordgroep haar mening. Uiteindelijk kozen de buurtbewoners in meerderheid voor afsluiting. Fietsers en voetgangers – die veruit de grootste gebruikersgroep vormen – krijgen daardoor een veilige route naar het centrum en de markt. De afsluiting voor autoverkeer zorgt straks voor meer rust in de buurten ten oosten van het spoor. 

Verkeer via andere routes
Maar niet alle Hilversummers zijn er blij mee. Deskundigen verwachten door de afsluiting meer verkeersdrukte op de Hilversumse ringwegen. Voor bewoners aan de Johannes Geradtsweg geen aantrekkelijk vooruitzicht. Zij hebben de afgelopen weken dan ook stevig geprotesteerd. De bewoners verwijten de gemeente onzorgvuldigheid. Ze hebben bezwaar tegen het plan om een aparte fietsbrug over het spoor aan te leggen, waardoor er een extra rijbaan voor auto’s kan komen op het Johannes Geradtsviaduct. Daarover is trouwens nog geen besluit genomen, al werd er in het raadsdebat van 6 mei 2020 veel over gesproken.

Twee jaar geleden bleek uit onderzoek dat 7 op de 10 Hilversummers de overgang van de Kleine Spoorbomen zó onveilig vonden, dat er snel iets aan gedaan moest worden. 

De oppositie in de gemeenteraad wilde dat het besluit afhankelijk zou worden gemaakt van een oplossing voor de Johannes Geradtsweg, of moest wachten op een verkeersplan voor heel Hilversum. Een eerste versie van dat plan, de ‘mobiliteitsvisie’, wordt pas komend najaar verwacht en biedt nog geen enkele zekerheid.

Wat de oppositie even ‘vergat’ was dat het college met het Kleine Spoorbomenbesluit juist twee eerder vastgestelde visies uitvoert. De gemeente heeft namelijk al eerder in haar structuurvisie (2012) en de daarvan afgeleide centrumvisie (2015) besloten om het autoverkeer niet meer tussen de markt en Groest door te laten rijden. Ook is in deze visies besloten om het huidige kale stationsplein te vernieuwen en er een prettige verbinding met het centrum van te maken met een goede ondergrondse fietsenstalling en ruimte voor broodnodige woningbouw. Juist daarom moest er ook een oplossing komen voor de Kleine Spoorbomen.

Ene oplossing sluit andere niet uit
Eerlijk is eerlijk. Ook de Hilversummers aan de Johan Geradtsweg hebben recht op een passende en toekomstbestendige oplossing. Daarvoor is tijd nodig en zorgvuldig overleg. Maar een veilige verkeerssituatie bij de Kleine Spoorbomen, de verbinding Groest-Markt en de verdere ontwikkeling van het stationsgebied hoeven daar niet op te wachten.