In 2019 is het 100 jaar geleden dat vrouwen voor het eerst mochten kiezen en gekozen mochten worden. Op vrijdag 8 maart organiseert GroenLinks Hilversum een netwerkevenement dat volledig in het teken zal staan van vrouwenparticipatie in de politiek: zelfs 100 jaar na de historische overwinning valt er op dit punt nog veel winst te behalen.

Marleen Remmers, fractievoorzitter van GroenLinks: "Hoe zit het in Hilversum met de deelname van het aantal vrouwen? Van onze 37 raadszetels worden er 15 bezet door vrouwen. Dat is een percentage van 40%, waarmee we het een stuk beter doen dan het landelijke gemiddelde van 34%. Vijf van de tien partijen hebben een vrouwelijke fractievoorzitter. In het college van B&W, waar zeven personen in zitten, zijn er twee vrouw, terwijl de Hilversumse bevolking verdeeld is over 49% man en 51% vrouw. Lokale politiek gaat over je eigen omgeving; wonen, veiligheid, wegen, zorg, scholen. Vrouwen kijken wezenlijk anders naar de wereld en daarom is het belangrijk dat meer vrouwen meepraten over de inrichting van hun eigen omgeving. Want hoewel er veel bereikt is in de afgelopen 100 jaar op het terrein van deelname in de politiek, er ligt voor ons nog een uitdaging."

Met Cicka Dresselhuys, Jens van Tricht en een toast op 100 jaar vrouwenkiesrecht belooft het een avond te worden waar je bij wil zijn. Iedereen, mannen en vrouwen, GroenLinksers en niet-GroenLinksers, is welkom op 8 maart.