GroenLinks heeft samen met Hart voor Hilversum, D66 en Hilversums Belang de gemeenteraadvergadering van 13 december jl. voorgesteld om al het gemeentelijk huisvuil voortaan CO2-arm op te halen. Dat kan door de vrachtauto's van het GAD (Gezamenlijke Afvalstoffen Dienst) op blauwe in plaats van fossiele diesel te laten rijden.

Blauwe Diesel (B100) is een brandstof gemaakt van 100% plantaardig materiaal. Blauwe diesel is een duurzame dieselbrandstof en een volledige vervanger van fossiele diesel. Blauwe diesel is fossielvrij, CO2-neutraal en is biologisch afbreekbaar. Het is gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen. Omdat het gemaakt is uit afvalproducten is het bovendien circulair. Wanneer je de uitstoot vergelijkt met de productie en transport van fossiele diesel dan is de CO2-uitstoot bij blauwe diesel maar liefst 89% lager. Deze omschakeling kan plaatsvinden zonder dat er motorische aanpassingen nodig zijn aan het rijdend materieel van de GAD.

In de toekomst wil het GAD het huisvuil met vrachtauto’s met een elektromotor ophalen. Dat vergt echter een grote investering in een nieuw wagenpark. Vooruitlopend op deze grote omschakeling is het rijden op blauw diesel een eenvoudig en op korte termijn te realiseren alternatief voor fossiele verbranding.

Omdat de GAD een samenwerkingsverband is tussen de Gooise gemeenten moet het voorstel eerst besproken worden met de gemeentebesturen van de andere Gooise steden. De literprijs van blauwe diesel is hoger dan fossiele diesel. Onderzocht zal worden of de omschakeling gevolgen moet hebben van de afvalstoffenheffing. Verwacht wordt dat de prijs van blauwe diesel in de toekomst lager wordt. Voor consumenten is er sinds kort ook blauwe diesel te tanken bij Tamoil aan de Zoutmanlaan nr 5 (Hilversum-Zuid).