Afgelopen dinsdagavond 16 januari organiseerde GroenLinks een buurtbijeenkomst in de Kruisdam in de Hilversumse Meent. Na een bijeenkomst in wijkcentrum De Geus, de tweede bijeenkomst waarmee GroenLinks het thema welzijn in de wijk oppakt. Uiteraard kwamen in de Kruisdam ook andere onderwerpen aan bod. Immers, de gasloze Meent en de oversteekbaarheid van de Franse Kampweg houdt de gemoederen ook (terecht) bezig. Het was een leuke en leerzame avond waarin bewoners onderling ook weer zaken van elkaar opstaken.

Het nieuwe welzijn in de wijk is volgens GroenLinks een thema van groot belang voor de komende tijd. Nu de overdracht van taken van Rijk naar gemeente rond welzijn en zorg een beetje zijn duidelijk zijn, kunnen we echt gaan nadenken hoe we het anders en beter kunnen, nee moeten, doen. In Hilversum moet beter worden gekeken wat wijken nodig hebben, gezien inwoners en behoeften en mogelijkheden in de wijk. Niet iedere wijk is hetzelfde en kan hetzelfde.

Dat er ook in de Hilversumse Meent nog veel te doen is, bleek uit een inleiding door Cees Kuijlaars, waarnemend voorzitter van de Stichting Hilversumse Meent. De Meent staat bekend als een goed georganiseerde wijk waar inwoners veel zelf oppakken. En dat is ook zo, groot compliment daarvoor. En toch bleek uit de inleiding van Cees Kuijlaars dat er ook in de Meent nog grote opgaven liggen. Immers de wijjk vergrijst en dat betekent nogal wat voor het zorgaanbod en de activiteiten die je organiseert. De aanvragen bij het informatiepunt welzijn en zorg in de Meent zijn bijvoorbeeld verdubbeld. Terwijl er door de gemeente fors is bezuinigd op welzijn én er op zijn zachtst gezegd onhandig en onduidelijk door de gemeente wordt gecommuniceerd. Ook is er een grote behoefte aan zorgwoningen in de Meent.

Het gesprek en de samenwerking met Versa Welzijn loopt (eindelijk) weer goed, hoewel de gemeente in dit proces weinig deed. Sterker, men moest via via horen dat er andere keuzes waren gemaakt. Voorbeeld is het kind en jeugdwerk. Dat dit er toch blijft, komt doordat de wijk zich daar zeer boos over maakte. Voor GroenLinks een voorbeeld hoe het niet moet. Immers, als een voorziening in een wijk blijft omdat de wijk zich daartegen verzet, zegt dat iets over hoe keuzes rond voorzieningen in een wijk worden gemaakt. Die moeten vooral worden gemaakt, in gesprek met de inwoners, op basis van wat een wijk nodig heeft. Gelukkig trouwens dat de Meent zich wel hard maakte voor kind en jongerenwerk. Alleen is niet iedere wijk even goed georganiseerd en dat mag niet leiden tot willekeur.  Ook daarom zou het goed zijn als de gemeente vaste aanspreekpunten, naast de buurtcoördinator, voor de wijk instelt op het gebied van zorg en welzijn. Om de communicatie te verbeteren en omdat zo’n aanspreekpunt dan op een gegeven moment weet wat er nodig is.

Het gesprek in de Kruisdam begon 16 januari met het onderwerp ‘de gasloze Meent’ en de stemming zat er meteen goed in. En dat bedoelen we goed, maar het bleek dat er nogal wat onrust en onduidelijkheid over het streven naar een gasloze Meent bestaat. Ook hier is goede en tijdige communicatie weer het sleutelwoord, zo bleek. Drie inwoners van de Meent die zich daarin hadden verdiept, namen ons als aftrap mee in de voors- en tegens, Maria Touber, Marten van Bracht en Gerard Janssen. De laatste had ook een artikel in het Meentblad geschreven omdat hij zich overvallen voelde door de stelligheid waarmee het voornemen tot de gasloze Meent werd gebracht.

De Meent van het gas af, dat doe je niet zomaar even, dat werd wel duidelijk. Inwoners van de Meent wierpen tijdens de avond een aantal vragen op waarvan ze terecht vinden dat er eerst meer duidelijkheid over moet komen. Waar stap ik eigenlijk op in, was een vraag. Een derde van de inwoners van de Meent is boven de 65, gaan die nog die investeringen doen? Want het vraagt immers wel wat, de CV-ketel kan eruit, het gasfornuis idem dito. En hoe gaan we al die particuliere woningen  op tijd voldoende isoleren? Wie bepaalt eigenlijk uiteindelijk wat er gebeurd? Wat kost het en is het haalbaar? Een klankbordgroep van inwoners denkt mee over deze vragen en er is een werkgroep waarin ook een paar inwoners zitten om deze vragen in te brengen. Communicatie is cruciaal.

"Van het gas af is daaraan een belangrijke bijdrage en die gaat inderdaad veel betekenen. Maar als we in de jaren zestig in tien jaar tijd een heel gasnet uit konden rollen, waarom dan nu niet naar gasloos?"

Duidelijk werd ook dat er nu nog geen keuzes zijn gemaakt over de gasloze Meent en er was gelukkig  geen onwil om mee te denken over de mogelijkheden en alternatieven. Communicatief en inhoudelijk is er nog het een en ander te doen en dat gebeurt gelukkig ook. Het komende jaar worden alle vragen nog nader uitgewerkt en verkend en onderbouwd. Er komen nog meerdere momenten waarin inwoners van de Meent worden meegenomen in waar het staat en welke keuzes er te maken zijn. GroenLinks vindt het van groot belang dat we met elkaar werken aan oplossingen voor de klimaatverandering. Van het gas af is daaraan een belangrijke bijdrage en die gaat inderdaad veel betekenen. Maar als we in de jaren zestig in tien jaar tijd een heel gasnet uit konden rollen, waarom dan nu niet naar gasloos? De samenleving is wel een andere dan toen, mondiger ook, gelukkig maar. Het laatste woord over de gasloze Meent is nog lang niet gezegd.

Naast welzijn en gasloze Meent waren er een paar andere onderwerpen van belang en die inwoners bezighouden. Zoals de oversteekbaarheid van de provinciale weg, de N236 ofwel Franse Kampweg, die moet verbeteren. De komende maanden werkt de provincie dan ook aan de N236, maar zijn de huidige plannen voldoende? Er zijn een paar varianten om de oversteekbaarheid en daarmee vooral de veiligheid te verbeteren. Het liefst via een rotonde, zoveel mogelijk richting de Gamma. Iedereen wil gelukkig ook meewerken, zoals de Hocras, het benzinestation, de Gamma. Maar ook Natuurmonumenten en Goois Natuurreservaat en de gemeenten Gooise Meren en Hilversum. Klein probleempje, de provincie is nog niet erg duidelijk. Het is immers een provinciale weg en de provincie zal moeten betalen. Provinciale Staten hebben na een lobby van de gemeenten wel aangegeven dat hun gedeputeerde opnieuw in overleg moet met de gemeenten, maar heeft nog geen geld erbij geleverd. Wordt vervolgd, maar inzet blijft die rotonde. 

Tot slot kwamen we nog op verkeersveiligheid en openbaar vervoer in de Meent. Op zich rijdt er elk half uur een bus door en langs de Meent. En toch zo was de inschatting van de avond, zou het beter gebruikt en benut kunnen worden. Door vaker te rijden, met kleinere bussen. Als er elk kwartier een bus komt, gaan er vast meer mensen met de bus. Er kan ook worden gedacht aan (het uitbreiden van) vraagafhankelijk openbaar vervoer. Hoe dan ook, er komt een nieuwe concessie (vergunning) aan voor het openbaar vervoer in de regio door de provincie Noord-Holland. Dat is een kans voor de gemeente om voor beter openbaar vervoer te pleiten. Het mooie is dat er in de Meent een enquête onder inwoners loopt over wat men daarvan verwacht. Dat zou elke wijk eigenlijk moeten doen.

Er wordt in de Meent soms wel heel hard gereden, zeker ook op de weg om de wijk heen. Vooral bestelbusjes en dat zijn er steeds meer, kunnen daar wat van. Is het niet mogelijk om meer drempels aan te leggen? Nou, dat is niet altijd handig wierp een ander op, een ambulance moet snel mensen naar het ziekenhuis kunnen brengen als dat nodig is en dan moet deze niet om de tien meter worden ‘gelanceerd’. Frank Kool van GroenLinks Hilversum gaf aan dat de gemeente misschien meer snelheidsmetingen kan doen om daarmee het openbaar ministerie te overtuigen het plaatsen van flitspalen ter afschrikking. Frank voegde meteen de daad bij het woord en zal daar de wethouder op aanspreken. En zo werd het niet alleen een leuke en leerzame avond, maar ook nog nuttig.