Een overgrote meerderheid van de raad wil dat Hilversum klimaatneutraal is in 2030. Niet alleen GroenLinks wil een duidelijk doelstelling, zo ook PvdA, CU, VVD, DLPH en D66. Met een duidelijk doel voor ogen wil GroenLinks dat de gemeente een voorbeeldrol vervult. ” Zoals ouders een voorbeeld zijn voor kinderen en leraren voor leerlingen, zo moet de gemeente op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld zijn voor haar burgers”, aldus Inke Logtenberg raadslid voor GroenLinks.

In een levendige discussie woensdagavond in het raadshuis discussieerden de raadsleden van alle politieke partijen over het voorstel dat GroenLinks had ingediend. GroenLinks wil niet alleen een duidelijke doelstelling maar ook prioriteitstelling in de te ondernemen acties. Logtenberg wil dat de wethouder prioriteiten stelt zodat voor de burgers zichtbaar wordt dat Hilversum duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Logtenberg: “Met grote regelmaat krijgen wij de vraag waarom Hilversum niets doet aan duurzaamheid. De burgers moeten zien dat in ieder geval de gemeente actief bezig is met haar gebouwen en leefomgeving”.

Zichtbaar

De gemeente koopt al duurzaam in, gebruikt groene stroom en gas maar nog weinig burgers weten dit. De wethouder zei de raad een communicatieplan toe met betrekking tot de 37 door het college geformuleerde actiepunten. “Een goed begin”, aldus Logtenberg, :”Hilversum zit niet helemaal stil, dat wat ze doen, moeten ze vertellen aan de Hilversummer. Daarna kunnen we dan aan een programma beginnen waarin de burger verleid wordt om zich ook in te zetten voor haar leefomgeving”.

Duurzame fietstocht

PvdA, CU, VVD en DLPH konden zich vinden in de prioriteitenstelling van GroenLinks. PvdA wilden duurzaam bouwen nog graag toevoegen aan de prioriteitenlijst en de VVD ziet graag dat er aandacht is voor duurzaam ondernemen. “Op zaterdag 3 oktober organiseert GroenLinks een duurzame fietstocht, waarbij zij fiets langs ‘duurzame’ bedrijven in Hilversum”, liet Logtenberg de raad weten en nodigde alvast de aanwezigen uit.