Iedere gemeente stelt een “Omgevingsvisie” op. In de Omgevingsvisie staat omschreven hoe “wij” (bewoners, ondernemers en instellingen) het Hilversum van 2040 “in hoofdlijnen” voor ons zien. Niet alleen op het gebied van bouwen en verkeer. Maar ook op het gebied van groen, klimaatadaptatie, voorzieningen, werkgelegenheid, milieu en gezondheid. Een “integrale” visie dus.

De gesprekken over de Omgevingsvisie startten eind 2019, maar sneeuwden al snel onder door corona en vooral door de stevige discussie over de aanmelding van Hilversum als “Sleutelgebied” binnen de MRA (Metropool Regio Amsterdam). Een meerderheid van de gemeenteraad steunde dat collegevoorstel niet en droeg het college met een breed gesteund “amendement” op om samen met vertegenwoordigers van bewonersverenigingen een herzien plan van aanpak Omgevingsvisie op te stellen. Dat voorstel ligt er nu. Tot stand gekomen met maar liefst 37(!) bewonersverenigingen.

Het is in tijden van corona niet eenvoudig om met elkaar het gesprek aan te gaan. Het voorstel roept op om de participatie “samen met de samenleving” op te starten. In de eerste helft van 2021 wordt gesproken over ontwikkelingen, thema’s en keuzes. De tweede helft van 2021 wordt gebruikt voor het samen schrijven van de Omgevingsvisie.

Wij gaan als fractie uiteraard namens GroenLinks input aan de Omgevingsvisie leveren. Zoals betaalbare woningen, duurzaamheid, levendigheid. En -mijn stokpaardje- het opnemen van een visie op bouwhoogte in de Omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie is voor en door ons allemaal. Bij deze de uitnodiging om deel te nemen aan de gesprekken en bijeenkomsten die in 2021 gevoerd worden. Samen in gesprek over de toekomst van Hilversum, hoe leuk is dat! En stuur gerust ideeën, tips, opmerkingen naar ondergetekende.