Donderdag 26 oktober presenteerde GroenLinks, samen met Hart voor Hilversum en de ChristenUnie, een mogelijke oplossing voor een betere bereikbaarheid van het Mediapark en de regio: een ‘Park+Bike’-voorziening in Crailo langs de Rijksweg A1. De drie partijen willen op korte termijn een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan.

Elke werkdag staan er ’s ochtends lange files vanaf Laren en Bussum naar het Mediapark en ’s avonds weer, maar dan in omgekeerde richting. Deze dagelijkse verkeersopstoppingen zorgen voor veel vertraging en ergernis bij automobilisten  en voor overlast bij omwonenden, om over milieu- en gezondheidsschade (fijnstof) nog maar te zwijgen. Het idee van Hart voor Hilversum, GroenLinks en ChristenUnie kan zowel verlichting brengen voor forensen als voor degenen die langs deze toegangswegen wonen. 
 

Als de Park+Bike wordt gerealiseerd, kunnen werknemers en bezoekers van het Mediapark al bij Crailo de A1 verlaten en daar hun auto parkeren. Vervolgens rijdt men met de eigen (vouw)fiets of een -al dan niet elektrische- deelfiets via een prachtige fietsroute in een rechte lijn over de heide naar het Mediapark. Na een minuut of tien ontspannen fietsen, komt men opgefrist en op tijd(!) op het werk aan. Tegelijkertijd leidt het verdwijnen van de dagelijkse files voor bewoners van de Johannes Geradtsweg, de Erfgooiersstraat en de Ceintuurbaan tot een aanzienlijke verbetering van de leefbaarheid en de luchtkwaliteit.
 

GroenLinks fractievoorzitter Jan Kastje geeft aan dat een Park+Bike in Crailo is niet alleen goed is voor de bereikbaarheid van Hilversum. "Dankzij de strategische ligging is het een aanwinst voor de hele regio. Vanaf hier vertrekt R-net buslijn 320 naar Amsterdam. De locatie kan ook als uitvalsbasis dienen voor snelle en toeristische fietsroutes. Vanaf de Park+Ride kunnen namelijk ook (snel)fietspaden worden aangelegd naar Bussum, Huizen, Blaricum en Laren. Al deze plaatsen liggen op slechts 10 tot 20 minuten fietsafstand." 
 

Volgens Karin Walters van Hart voor Hilversum zijn er al goede voorbeelden van Park+Bike voorzieningen in het land. "Door gebruik te maken van deze ervaringen en die toe te passen op onze regio kan er een mooie kans ontstaan om de bereikbaarheid van het Mediapark en van Hilversum en het leefbaarheid voor omwonenden te verbeteren.”
 

Jan de Wit van de ChristenUnie voegt toe: “In de komende twee maanden besluiten de gemeenteraden van Hilversum, Bussum en Laren over het al dan niet aankopen van het Crailo-terrein van de Provincie Noord-Holland. Nu is daarom een goed moment om te onderzoeken of een Park+Bike-voorziening op deze locatie kan gaan functioneren en of deze in de plannen voor het Crailo-terrein kan worden ingepast, ook als de aankoop niet door zou gaan.