Parkeren (motie bezoekerstarief)

“Een minder prominente rol voor de auto in het straatbeeld. Een van dé hoofdpunten uit de participatie voor de Omgevingsvisie.

We willen -allemaal- meer groen, meer ruimte, meer speelplekken. En de consequentie daarvan is en moet zijn: minder blik op straat.

Tegelijkertijd is de realiteit dat er ongeveer 1 auto per huishouden is. 40.000 auto’s in Hilversum, die voor een groot deel op straat staan. Op openbaar gebied. 

Voor menig inwoner is de auto een onmisbaar vervoermiddel. Voor werk, mobiliteit. Maar, om de zo gewenste ruimte komende jaren te realiseren ligt een belangrijke sleutel in het terugdringen van autogebruik en autobezit dat niet strikt noodzakelijk is.

Zie daar de kern van het nieuwe parkeerbeleid.

Het parkeerbeleid dat we afgelopen jaar in drie stappen hebben vastgesteld. Een complex proces, waarbij -zo blijkt- ook ik en mijn fractie door de grote hoeveelheid informatie en de wijze van presenteren niet alle consequenties voldoende hebben overzien.

Voor bezoek van vrienden en familie maar ook informele mantelzorg mág het bezoekerstarief geen drempel zijn. En hoe graag ik dat ook zou willen: niet iedereen kan altijd te voet, met OV of te fiets.

In de motie spreken we voor dit jaar een maximaal bezoekersdagtarief af. Waarbij we komende maanden aan tafel gaan voor de parkeerbegroting komende jaren.

Parkeren -openbare ruimte- is niet gratis. De druk op de openbare ruimte is groot. De tarieven voor parkeren -vergunningen als ook voor bezoek- zullen komende jaren wat GroenLinks betreft stijgen om niet noodzakelijk autogebruik en autobezit terug te brengen. Dat heeft alles te maken met de keuzes die we komende jaren in de openbare ruimte moeten maken.

In dat licht is een parkeervergunning van 40 euro per jaar veel te laag. Voor Netflix, Spotify geven we per jaar drie keer zo veel uit. 

En een ook maximaal bezoekersdagtarief van 3,50 lijkt ons op termijn niet haalbaar. Maar laten we daar niet op vooruit lopen. Laten we daar met elkaar dit jaar de tijd voor nemen om een goed besluit te nemen.

Tot slot: ik baal -en de wethouder volgens mij ook- dat de communicatie rond het nieuwe beleid niet goed uit de verf gekomen is. We hadden veel beter kunnen en moeten uitleggen welk doel we willen bereiken met dit beleid. Dat had veel van de zorgen en bezwaren weg kunnen nemen. 

Voor nu: zo snel mogelijk duidelijkheid bieden voor Hilversummers, en bezoekers.”