Mooi om te constateren is dat de richting die Hilversum voor zich ziet behoorlijk eenduidig is. Voor de inwoners springen er drie waarden uit: groen in en om Hilversum, de karakteristieke architectuur van Dudok en het ‘dorpse’ karakter met tegelijk ‘stadse’ voorzieningen.

Dat vertaalt zich in vijf hoofdpunten:

  • Versterken van groen
  • Geleidelijke afwaardering van de rol van de auto in de openbare ruimte
  • Inpassen van energie en klimaattransitie binnen de stad
  • Bouwen aan sterke, inclusieve wijken
  • Voortdurend met elkaar in gesprek blijven over de toekomst

Met de opbrengst wordt komende maanden de concept-Omgevingsvisie geschreven. Nadat de raad dit concept besproken heeft wordt de Omgevingsvisie ter inzage gelegd. Na deze inspraakperiode wordt de visie naar verwachting in de loop van 2023 vastgesteld.

Op de website www.hilversum2040.nl staan alle gespreksverslagen en documenten. Een bezoek waard! En mocht je vragen of suggesties hebben, laat het de fractie horen!

Bijdrage Lex in de raadsvergadering 13 juli 2022

“Ik dronk gisterochtend in het zonnetje op het terras van de Groene Afslag op Crailo een kop koffie met architect Thomas Rau. Thomas Rau is -zo mag ik wel zeggen- pionier en inspirator op het gebied van circulair denken. Over de wereld, over energie, over bouwen. Kijktip: de VPRO Documentaire “Het Einde van bezit”

Er is -sprak Thomas- maar een zekerheid in de wereld. En dat is dat er ál-tijd verandering zal zijn. En laat dat nou juist hetgeen zijn waar wij als mens van nature wat huiverig voor zijn.

De participatie-opbrengst die we vanavond vaststellen heeft een echter een inspirerend toekomstbeeld opgeleverd. Een richting waar vertrouwen uit spreekt en verandering niet wordt geschuwd. Een richting die breed wordt herkend en gedeeld.

Een richting waar ook GroenLinks toekomst in ziet

  • Groen met stip op 1
  • Gematigde groei, zodat goede voorzieningen beschikbaar blijven.
  • Ruimte voor de energietransitie
  • Mooie, sterke, inclusieve wijken waar de wooncrisis is opgelost
  • Ruim baan voor fiets en voetganger

Waar GroenLinks voor pleit bij de uitwerking van de ontwerp-Omgevingsvisie is zo veel mogelijk duidelijkheid, scherpte en ambitie. Een visie waarop we samen kunnen bouwen.

Je ontkomt er niet aan dat er in een visie onderdelen staan die later -wanneer plannen concreter worden- tot discussie leiden. Zo herken ik mij niet in de conclusie van het krantenartikel afgelopen week van de HOP2040 dat Hilversum duidelijk kiest voor dorps en geen hoogbouw.  

Mijn wens is dat er wanneer ik in 2040 -gepensioneerd en wel- op een bankje op de groene Kerkbrink zit er veel, heel veel veranderd zal zijn. Veel meer en ongetwijfeld anders dan we op dit moment bedenken.

Mijn wens is dat dan naast mij dhr. Göbbels van Democraten Hilversum -inmiddels een krasse tachtiger- verzucht dat Hilversum prachtig geworden is. En dat het inderdaad hier en daar best een beetje hoger kon.

Mijn wens is dat we samen komende jaren het gesprek blijven voeren. En samen breed gedragen keuzes maken. Keuzes die uitgaan van de lange termijn en het algemeen belang.

Verandering zal er altijd zijn. GroenLinks gaat die uitdaging graag aan. Samen met elkaar.”