De Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht nemen op 8 januari 2019 een besluit over de mogelijke aanpassing van het deel van de N201 dat zich in de provincie Utrecht bevindt. Er wordt gekozen uit vier opties, waarbij twee opties een verdubbeling van de N201 betekenen. Het besluit van de provincie Utrecht kan grote gevolgen hebben voor de eigen inwoners, maar ook voor de inwoners van de provincie Noord Holland en de betrokken gemeenten.

Over het Noord-Hollandse deel van de N201 wordt later een besluit genomen.

Lex van Waarden (GroenLinks Hilversum): “Ons standpunt is helder: geen weg over de hei, maar hei over de weg. Als de N201 wordt verbreed en een weg over de Hoorneboegse Hei wordt aangelegd, betekent dat een onherstelbare aantasting van de natuur en het landschap. Daarnaast zullen het extra verkeer en de hogere maximumsnelheid tot meer CO2-uitstoot leiden en de luchtkwaliteit verslechteren.”

“Meer asfalt is in tijden van klimaatwetten en klimaatakkoorden geen acceptabel antwoord op de vraag hoe bereikbaarheid kan worden verbeterd,” volgens Stan Poels (GroenLinks Wijdemeren). “Verbeteren van openbaar vervoer, zoals light-rail, en het fietsnetwerk zijn een veel betere oplossing. Ook voor de toekomst.”

GroenLinks Hilversum en Wijdemeren zijn van mening dat dit een zeer ongewenste ontwikkeling is. Zij roepen de Utrechtse en Noord-Hollandse bestuurders op niet te kiezen voor verbreding van de N201 en de daaraan gekoppelde weg over de hei.